صورت‌های مالی

/صورت‌های مالی/

تیر ۱۳۹۶

صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱

۱۳۹۸/۴/۱۷ ۱۲:۲۷:۲۷ ۳۰ تیر ۱۳۹۶ |

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1396/03/31 (حسابرسی نشده) شرکت: سرمايه گذاری گروه توسعه ملی (سرمايه گذاری بانک ملی ایران) سرمایه ثبت شده: 16,250,000 نماد: وبانک سرمایه ثبت نشده: [...]

بارگذاری مطالب بیشتر