درباره ما

شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (وبانک)

شــرکت سـرمـایه‌گذاری گروه توسعه ملی در بیستم بهمن  سال 1370 به صورت شرکت سهامی عام تاسیس و در 25 فروردین ماه سال 1371، تحــت شماره ۸۹۵۸۴ در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیردولتی به ثبت رسیده است. سرمایه اولیه این شـرکت، مبلغ 100 میلیارد ریال بوده که در چندین مرحله، افزایش یافته و در نهایت در سال ۱۳۹۳ به ۶.۵۰۰ میلیارد ریال رسیده است. همچنین در هفدهم خردادماه سال ۱۳۹۹ نیز، به استناد مصوبه هیات مدیره شرکت و مجمع عمومی عادی فوق ­العاده در تاریخ ششم مهرماه همان سال، سرمایه شرکت به ۲۷.۲۵۰ میلیارد ریال افزایش یافت.

در ادامه، نام این شرکت در سال ۱۳۸۹ از «سرمایه‌گذاری بانک ملی ایران» به «شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی» تغییر کرد و اکنون، گروه توسعه ملی با در دست داشتن سهم بسزایی از اقتصاد ملی در صنایع مختلف، تلاش نموده تا همواره بر مسیر رشد و بالندگی گام بردارد.

سه دهه در مسیر توسعه

شــرکت سـرمـایه‌گذاری گروه توسعه ملی در تاریخ ۱۳۷۰/۱۱/۲۰ به‌صورت شرکت سهـامـی عــام تاسیس و در تــاریخ ۲۵ فروردین ماه ۱۳۷۱ تحــت شماره ۸۹۵۸۴ در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیردولتی به ثبت رسیده است. در سال ۱۳۸۹ نام شرکت از سرمایه‌گذاری بانک ملی ایران به شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی تغییر کرد.

شناسه ملی شرکت تحت شماره ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰ و مـرکز اصلـی شــرکت تهران، بالاتر از میدان ونک، خیابان شهید خدامی، پلاک ۸۹ است.

سرمایه اولیه شـرکت مبلغ یک صد میلیارد ریال بوده که در چندین مرحله افزایش یافته و نهایتاً در سال ۱۳۹۳ به ۶.۵۰۰ میلیارد ریال رسیده است. در سال ۱۳۹۹ به استناد  مصوبه هیات مدیره شرکت، مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ و همچنین مجمع عمومی عادی فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۶  سرمایه شرکت به ۲۷.۲۵۰ میلیارد ریال افزایش یافت.

 

تاسیس

  • ۱۳۷۰

شــرکت سـرمـایه‌گذاری گروه توسعه ملی در تاریخ ۱۳۷۰/۱۱/۲۰ به‌صورت شرکت سهـامـی عــام تاسیس شد.

 
  • ۱۳۷۱

در تــاریخ ۲۵ فروردین ماه ۱۳۷۱ تحــت شماره ۸۹۵۸۴ در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیردولتی به ثبت رسیده است.

 
  • ۱۳۸۹

نام شرکت از سرمایه‌گذاری بانک ملی ایران به شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی تغییر کرد.شناسه ملی شرکت تحت شماره ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰ و مـرکز اصلی شـرکت تهران، بالاتر از میدان ونک، خیابان شهید خدامی، پلاک ۸۹ است.

 
  • ۱۳۹۳

سرمایه اولیه شـرکت مبلغ یک صد میلیارد ریال بوده که در چندین مرحله افزایش یافته و نهایتاً در سال ۱۳۹۳ به ۶.۵۰۰ میلیارد ریال رسیده است.

 

افزایش سرمایه

  • ۱۳۹۹

به استناد مصوبه هیات مدیره شرکت، مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ و همچنین مجمع عمومی عادی فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ سرمایه شرکت به ۲۷.۲۵۰ میلیارد ریال افزایش یافت.