صورت‌های مالی

/صورت‌های مالی/

تیر ۱۳۹۹

فروردین ۱۳۹۹

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)

۱۳۹۹/۱/۱۱ ۷:۲۶:۲۹ ۱۱ فروردین ۱۳۹۹ |

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1398/06/31 (حسابرسی شده) شرکت: سرمايه گذاری گروه توسعه ملی (سرمايه گذاری بانک ملی ایران) سرمایه ثبت شده: 16,250,000 نماد: وبانک [...]

تیر ۱۳۹۸

گزارش کنترل های داخلی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۱۳۹۸/۴/۱۷ ۱۴:۳۴:۴۳ ۱۷ تیر ۱۳۹۸ |

گزارش کنترل های داخلی 12 ماهه منتهی به 1397/12/29 (حسابرسی نشده) شرکت: سرمايه گذاری گروه توسعه ملی (سرمايه گذاری بانک ملی ایران) سرمایه ثبت شده: 16,250,000 نماد: وبانک سرمایه ثبت نشده: 0 کد [...]

خرداد ۱۳۹۸

بهمن ۱۳۹۷

تیر ۱۳۹۷

مهر ۱۳۹۶

بارگذاری مطالب بیشتر