صورت‌های مالی

/صورت‌های مالی/

جولای 2019

گزارش کنترل های داخلی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۱۳۹۸/۴/۱۷ ۱۶:۳۱:۲۱ 8 جولای 2019 |

گزارش کنترل های داخلی 12 ماهه منتهی به 1397/12/29 (حسابرسی نشده) شرکت: سرمايه گذاری گروه توسعه ملی (سرمايه گذاری بانک ملی ایران) سرمایه ثبت شده: 16,250,000 نماد: وبانک سرمایه ثبت نشده: 0 کد [...]

ژوئن 2019

ژانویه 2019

جولای 2018

سپتامبر 2017

جولای 2017

صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱

۱۳۹۶/۴/۳۰ ۱۵:۴۶:۰۱ 21 جولای 2017 |

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1396/03/31 (حسابرسی نشده) شرکت: سرمايه گذاری گروه توسعه ملی (سرمايه گذاری بانک ملی ایران) سرمایه ثبت شده: 16,250,000 نماد: وبانک سرمایه ثبت نشده: [...]