صورت‌های مالی

خانه » صورت‌های مالی

مهر ۱۳۹۶

تیر ۱۳۹۶

صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱

۱۳۹۶/۴/۳۰ ۱۵:۴۶:۰۱ ۳۰ تیر ۱۳۹۶ |

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1396/03/31 (حسابرسی نشده) شرکت: سرمايه گذاری گروه توسعه ملی (سرمايه گذاری بانک ملی ایران) سرمایه ثبت شده: 16,250,000 نماد: وبانک سرمایه ثبت نشده: [...]