مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی منصوب شد

با حکم مدیرعامل بانک ملی ایران دکتر فرهاد حنیفی به سمت مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی منصوب شد.

فرهاد حنیفی دارای مدرک دکترا در رشته مدیریت مالی می باشد و عضویت در هیئت مدیره بانک پارسیان، مدیرعاملی شرکت لیزینگ پارسیان، عضو هیات مدیره شرکت مبادلات غیربورسی IDRO OTC، عضو کمیته ریسک بانک پارسیان و ریاست هیئت مدیره کانون شرکتهای لیزینگ ایران را در کارنامه خود دارد.

مدیرعامل تازه شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی