سومین همایش سراسری مدیران عامل و نمایندگان گروه توسعه ملی شنبه ۱۹ اسفند برگزار می شود

سومین همایش سراسری مدیران عامل و نمایندگان گروه توسعه ملی، شنبه ۱۹ اسفندماه برگزار می شود. به گزارش روابط عمومی گروه توسعه ملی، سومی...

ادامه مطلب