پیشنهاد وبانک برای تسریع در واگذاری اموال مازاد/ درخواست کاهش سپرده حضور در خرید سهام بلوکی از ۱۰ به ۲ درصد

مدیرعامل گروه توسعه ملی با ارسال نامه‌‌ای به رییس سازمان بورس و اوراق بهادار خواستار درخواست کاهش سپرده حضور در رقابت به ۲ درصد ارزش سه...

ادامه مطلب