پیام مدیرعامل

/پیام مدیرعامل
پیام مدیرعامل ۱۳۹۸/۱۱/۲ ۱۳:۰۶:۱۳

پیام مدیرعامل

بسمه تعالی

سپاس سازنده‌ی منظّم و ناظم مصمّم که جریان هستی را بر پایه‌‌ی ثمره بنا نهاد و مثمرین را عزیزترین دانست. و حمد آن را که اسباب روزی خلق در دست همدیگر نهاد تا بنای نهاد اجتماع و یاریگری و دادرسانی را پایه گردد.
و فرخنده، حال زنان و مردانی که در چرخه‌ی تولید توسعه‌گرا و اشتغال مولّد، دقایق عمر خود را می‌گذرانند و لحظه به لحظه بر ثروت ملی کیان خود می‌افزایند.
گروه توسعه ملی در حالی سال ۹۸ را به نیمه می‌رساند که علیرغم فضای سختگیرانه برآمده از تروریسم اقتصادی، میخواهد و توانسته است گام‌های خود را محکم بردارد. آرمان «حکمرانی نخبگان»، ضرورتی است که کاملا منطبق با بدیهیات حکمرانی شرکتی و اصول راهبری بنگاه اقتصادی به ویژه در شرایط دشوار کنونی، سرلوحه‌ی کار قرار گرفته است. در بنگاه سهامی عام با مالکیت سپرده‌گذاران بانکی و سهامداران بورسی، مدیران صرفا امانتدارانی هستند که شایسته و بایسته امانتداری‌شان ایجاب می‌کند که تعهد و تخصص را در کنار هم تقویت نمایند.
گستره‌ی وسیع گروه توسعه ملی در تعداد شرکت و تعدد صنعت ایجاب می‌نماید رصد روزانه‌ی بازارها با چشمان باز صورت گرفته و دیده‌ها در بستر یک هوش استراتژیک به راهبردها بدل شود. هوشمندی در شناسایی عوامل موفقیت و استقامت در انجام تصمیمات درست، با پرهیز از ملاحظات غیر اقتصادی، یگانه راه پیش روی ماست.
امید می‌رود چرخ‌هایی که با همدستی ما خدمتگزاران، بازیگر رونق تولید هستند بتوانند تردست، پاکدست، خلق ثروت نموده و برگ زرّینی در صفحه‌ی تولید کشور رقم بزنند.

مدیرعامل