گام جدید شاراک در راستای تولید دانش بنیان و توسعه سبد محصولات

پتروشیمی شازند در راستای تولید دانش بنیان و  توسعه بخشی به سبد محصولات خود، موفق به توسعه گرید PE100 بهبود یافته در برابر کلر شد. به...

ادامه مطلب

ضرورت ارج نهادن به فرصت های سرمایه گذاری مولد برای افزایش رشد اقتصادی

مدیرعامل گروه توسعه ملی بر ضرورت ارج نهادن به فرصت های سرمایه گذاری به منظور افزایش رشد اقتصادی و برون رفت از شرایط رکودی تاکید کرد. ...

ادامه مطلب