مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت توسعه کشت و صنعت ملی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی گروه توسعه ملی، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت توسعه کشت و صنعت ملی برای سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه ۱۳۹۵ ، در روز سه شنبه ۲ خرداد ماه ۱۳۹۶ ساعت ۹:۳۰ صبح در محل شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی واقع در تهران ، میدان ونک ، خیابان خدامی پلاک ۸۹ ، با حضور هیات مدیره ، نماینده موسسه حسابرسی دایا رهیافت و قریب به ۱۰۰ درصد سهامداران و یا نمایندگان قانونی آنها  تشکیل و طی احکام صادره از سوی جناب آقای غریب پور مدیرعامل محترم شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ، جناب آقای عباس نعیمی به نمایندگی از آنشرکت به سمت رئیس جلسه ، آقای علی ملکی و خانم مستوره اسدزاده به سمت ناظرین و آقای سید مصطفی عمادی مدیرعامل شرکت توسعه کشت و صنعت ملی  به سمت دبیر جلسه انتخاب و جلسه رسمیت یافت .

طبق دستور جلسه مجمع ، در ابتدا گزارشی از عملکرد شرکت در سال مالی مورد گزارش توسط مدیرعامل ارائه گردید . در ادامه ، مجمع پس از استماع گزارش هیات مدیره و همچنین گزارش حسابرس و بازرس قانونی و بحث و تبادل نظر در خصوص بندهای دستور جلسه ، بشرح ذیل اتخاذ تصمیم نمود :

  • صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ به تصویب رسید .
  • موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه اندیش ارقام به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی انتخاب گردید .
  • روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردید .
  • مبلغ ۸۰۰ ریال بازای هرسهم به عنوان سود ، بین سهامداران تقسیم گردید .