شرکت های زیر مجموعه هلدینگ

Tose-e-Melli-Group-Logo
alishimi - Copy
poplin
oromieh
new logo