سهامداران و اعضای هیأت مدیره

شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (وبانک)
سهامداران

ترکیب سهامداری شرکت در تاریخ ۹۹/۰۶/۳۰ :

بانک ملی ایران
63.94%
صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها
10.34%
سایر سهامدارن حقیقی و حقوقی
25.72%

سید علی تقوی

رییس هیئت مدیره

علی نبوی

مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره

حسين مدرس خياباني

عضو هیأت مدیره

حميد نوبهار

عضو هیأت مدیره

مهدی ایثاری نیا

عضو هیأت مدیره