اهداف و راهبردها

شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (وبانک)

اهداف کلان گروه توسعه ملی

گروه توسعه ملی به عنوان یک ابر بنگاه اقتصادی با ماهیت چند رشته ای، مسیر تعالی خود را به گونه ای هدف گذاری نموده است که بتواند به چشم انداز آرمانی خود دست یابد و در چارچوب ارزش های سازمانی علاوه بر خلق ارزش بلند مدت برای سهامداران، نسبت به حرکت در جهت تحقق برنامه تحولی وزارت اقتصاد و دارایی و ایفای نقش در توسعه  اقتصاد ملی اقدام نماید.

 در این راستا، اهداف کلان گروه در جایگاه هلدینگ مادر با بهره گیری از مزایایی من جمله  امکان استفاده از منابع بین شرکت ها و به اشتراک گذاشتن توانمندی ها، صرفه جویی در مقیاس و قدرت انعطاف پذیری بالا، نسبت به سازمان های دیگر سهل الوصول تر خواهد بود. لیکن، گروه برای دستیابی به این اهداف می بایست نسبت به ارزش آفرینی در بازار سرمایه، التزام به قوانین و دستورالعمل های حاکمیتی، توسعه تجارت خارجی و تعامل با نهاد ها و سازمان های داخلی اقدام نماید.

 • بهینه سازی ساختار سرمایه
 • حاکمیت شرکتی موثر
 • تقویت تولید داخل
 • توسعه هم افزایی
 • افزایش درآمد و سودآوری
 • افزایش صادرات
 • توانمندسازی نیروی انسانی
 • افزایش سهم بازار

راهبردهای گروه توسعه ملی

 • آرایش بهینه پرتفوی و مولدسازی دارایی ها با ورود به عرصه های پیشران، دانش بنیان و خروج از فعالیت های نامرتبط در هلدینگ
 • استقرار حاکمیت شرکتی و کنترل داخلی موثر مبتنی بر زیرساخت فناوری اطلاعات
 • تقویت تولید داخلی در مجموعه شرکت های تابعه با رویکرد دانش بنیان و کاهش ارزبری
 • ارتقای بهره وری، کنترل بهای تمام شده و تامین مالی شرکت های تابعه با توسعه هم افزایی و مشارکت های درون گروهی
 • توسعه کسب و کار شرکت های تابعه با رویکرد افزایش تولید، توسعه محصول و تحول دیجیتال
 • افزایش صادرات در مجموعه شرکت های تابعه گروه با ایجاد ساز و کارهای اجرایی لازم در داخل و خارج از کشور
 • توانمندسازی سرمایه های انسانی و استفاده از ظرفیت های داخلی گروه و شرکت های تابعه
 • افزایش سهم بازار از طریق بهره گیری از روش های نوین تامین و توزیع کالا با بهره گیری از تجارت الکترونیک