ترکیب سهامداران عمده

/ترکیب سهامداران عمده
ترکیب سهامداران عمده ۱۳۹۹/۱/۱۹ ۱۲:۰۹:۰۷

سهامداران عمده شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

آخرین تغییرات در ترکیب سهامداران عمده شرکت تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ به شرح زیر است.

۶۳.۱۸

بانک ملی ایران

معادل تعداد ۱۰.۲۵ میلیارد سهم

۱۴.۹۰

صندوق بازنشستگی، وظیفه و از کارافتادگی بانک‌ها

معادل تعداد ۲.۴۲ میلیارد سهم

سایر سهامداران بیش از یک درصد

۱.۶۶

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

معادل تعداد ۲۷۱ میلیون سهم

۱.۰۰

شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار

معادل تعداد ۱۶۳ میلیون سهم

۱.۰۷

شرکت سرمایه گذاری تدبیر

معادل تعداد ۱۷۴ میلیون سهم

۱.۱۸

شرکت سهامی بیمه ایران

معادل تعداد ۱۹۳ میلیون سهم