ترکیب سهامداران عمده

/ترکیب سهامداران عمده
ترکیب سهامداران عمده ۱۳۹۶/۶/۲۰ ۹:۴۴:۵۱

سهامداران عمده شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

آخرین تغییرات در ترکیب سهامداران عمده شرکت تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ به شرح زیر است.

۶۳.۱۸

بانک ملی ایران

معادل تعداد ۱۰.۲۵ میلیارد سهم

۱۴.۹۰

صندوق بازنشستگی، وظیفه و از کارافتادگی بانک‌ها

معادل تعداد ۲.۴۲ میلیارد سهم

۹.۳۵

سهامداران حقیقی

معادل تعداد ۱.۵ میلیارد سهم

سایر سهامداران بیش از یک درصد

۱.۳۵

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

معادل تعداد ۲۱۸ میلیون سهم

۱.۳۲

شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار

معادل تعداد ۲۱۳ میلیون سهم

۱.۲۵

شرکت سرمایه گذاری تدبیر

معادل تعداد ۲۰۳ میلیون سهم

۱.۱۹

شرکت سهامی بیمه ایران

معادل تعداد ۱۹۳ میلیون سهم

۷.۴۶

سایر سهامداران حقوقی

معادل تعداد ۱.۲ میلیارد سهم