ترکیب سهامداران عمده

خانه » ترکیب سهامداران عمده
ترکیب سهامداران عمده ۱۳۹۶/۶/۲۰ ۹:۴۴:۵۱

سهامداران عمده شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

آخرین تغییرات در ترکیب سهامداران عمده شرکت تا تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ که در گزارش مجمع عمومی عادی سالیانه در تیرماه ۱۳۹۶ ارائه شده است.

۶۸.۶۹

بانک ملی ایران

معادل تعداد ۱۱ میلیارد سهم

۷.۴

صندوق بازنشستگی، وظیفه و از کارافتادگی بانک‌ها

معادل تعداد ۱.۲ میلیارد سهم

۳.۵۳

شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (سهامی عام)

معادل تعداد ۵۷۳ میلیون سهم

۶.۶۷

سهامداران حقیقی

معادل تعداد ۱ میلیارد سهم

سایر سهامداران بیش از یک درصد

۱.۴۵

شرکت سرمایه گذاری تدبیر

معادل تعداد ۲۳۶ میلیون سهم

۱.۳۲

شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان

معادل تعداد ۲۱۵ میلیون سهم

۱.۲۲

شرکت همیاری کوثر

معادل تعداد ۱۹۷ میلیون سهم

۱.۱۳

شرکت سهامی بیمه ایران

معادل تعداد ۱۸۳ میلیون سهم

۸.۵۹

سایر سهامداران حقوقی

معادل تعداد ۱.۴ میلیارد سهم