بازدهی سهام شرکت

/بازدهی سهام شرکت
بازدهی سهام شرکت ۱۳۹۶/۱۱/۹ ۱۰:۲۴:۳۴

تغییرات ارزش بازار و بازدهی سهام شرکت

ارزش بازار سهام شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی از مبلغ ۳۳،۳۴۱ میلیارد ریال در ابتدای سال ۱۳۹۳ پس از تقسیم سود ۶،۵۰۰ میلیارد ریالی مربوط به مجمع عمومی سال ۱۳۹۲ به حدود ۳۲/۹۲۹ میلیارد ریال در پایان اسفند ماه این سال رسیده است. طی سال ۱۳۹۳ شاخص شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی از ۷،۲۰۴ واحد به ۶،۲۶۰ واحد رسیده که معادل ۱۳ درصد کاهش داشته و شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران طی همین مدت حدود ۲۱ درصد کاهش یافته است. لذا شرکتهای چندرشته‌ای صنعتی در مجموع عملکرد و بازدهی سهام بهتری نسبت به کل بورس داشته‌اند.

همانگونه که سهامداران محترم استحضار دارند ارزش سهام شرکت‌های سرمایه گذاری و چند رشته‌ای صنعتی در بازار بورس تحت تأثیر ترکیب سبد سهام این‌گونه شرکت‌ها قرار دارد. بر همین اساس وزن قابل توجهی از بهای تمام شده سرمایه گذاری‌های شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به صنایع پر بازده کشور از جمله صنعت مواد و محصولات شیمیایی، صنعت کانی غیرفلزی و صنعت واسطه‌گری مالی اختصاص دارد و تصمیمات متخذه در ارتباط با اهداف تعیین شده استراتژیک شرکت با ملحوظ داشتن سیاستهای کلان داخلی و مسائل بین المللی و انتظارات بازار از پارامترهای کلان اقتصادی موجبات تغییر در ارزش بازار شرکت و رشد مطلوب آن را فراهم نموده است.

یادآور می‌گردد طی سالیان اخیر همواره قیمت سهام شرکت کمتر از خالص ارزش داراییهای (NAV) هر سهم معامله شده است. سهام شرکت از نظر میزان فزونی یا کسری قیمت هر سهم نسبت به خالص ارزش داراییهای (NAV) هر سهم:

  • در روزهای پایانی سال ۱۳۸۷ با کسری بیش از ۷۰ درصد
  • در پایان سال ۱۳۸۸ با کسری نزدیک به ۷۰ درصد
  • در پایان سال ۱۳۸۹ با کسری حدوداً ۴۰ درصد
  • در پایان سال مالی ۱۳۹۰ با کسری نزدیک به ۵۰ درصد
  • در پایان سال ۱۳۹۱ با کسری بیش از ۵۵ درصد
  • در پایان اسفندماه سال ۱۳۹۲ با کسری حدود ۳۹ درصد
  • و در پایان اسفند ماه سال ۱۳۹۳ پس از بورسی شدن شرکت سیدکو در این سال با کسری ۱۸ درصدی

معامله گردیده است. انتظار می رود با بهبود شرایط اقتصاد و بازار سرمایه و نیز اجرای برنامه‌های راهبردی شرکت، ورود به صنایع تولیدی و خدماتی که ایران در آنها از مزیت نسبی برخوردار می باشد، افق مطلوبی برای سرمایه گذاری‌های شرکت پیش روی باشد.