تجزیه و تحلیل ریسک شرکت

خانه » تجزیه و تحلیل ریسک شرکت
تجزیه و تحلیل ریسک شرکت ۱۳۹۶/۱۱/۹ ۱۰:۰۲:۱۴

ریسک نوسانات نرخ بهره

تغییرات نرخ بهره بر بخش مالی و واقعی اقتصاد اثرگذار است و حتی تغییر نرخ بهره در برخی کشورها بر اقتصاد جهان و جریانات مالی بین المللی تأثیر دارد. اثرات تغییر نرخ بهره بر فعالیت شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی در موارد ذیل خلاصه می گردد:

  • افزایش و کاهش نرخ بازده مورد توقع، کاهش و افزایش قیمت‌ها در بازار سهام، میزان جذاب نمودن سایر بازارها و ورود و خروج وجوه از بورس اوراق بهادار و اثرات آن بر ارزش بازار شرکت‌های پذیرفته شده و به تبع آن پرتفوی و خالص ارزش دارایی‌های شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی و ارزش بازار آن.

  • افزایش/کاهش میزان جذابیت تولید و تأثیر بر محیط کسب و کار.

  • افزایش/کاهش نرخ بازده مورد توقع و اثر بر توجیه‌پذیری طرح‌های جدید یا در دست اجرا.

  • افزایش هزینه‌های مالی شرکت‌های فرعی و وابسته و متعاقب آن کاهش سود قابل تقسیم و کاهش درآمد حاصل از سرمایه گذاری‌ها.

  • استفاده از روش‌های تأمین مالی مبتنی بر بدهی توسط شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی و شرکت‌های فرعی و وابسته و اثر متعاقب بر میزان نقدینگی و وجوه در دسترس.

ریسک نوسان نرخ ارز

ریسک تغییرات نرخ ارز در دو حوزه شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی را متأثر می‌سازد: درآمدها و تعهدات (بدهی‌ها).

به لحاظ ماهیت فعالیت شرکت، بخش عمده درآمدها از محل سود تقسیمی سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر می‌باشد و لذا، تغییر نرخ ارز بر بهای تمام شده شرکت‌های وارد کننده مواد اولیه و فروش شرکت‌های صادرکننده محصول و سود ویژه شرکت‌هایی که به سبب اجرای طرح‌های توسعه، بدهی ارزی دارند به میزان قابل توجهی اثرگذار است. به علاوه، تغییرات نرخ ارز بر مبلغ وجوه پرداختی بابت اقساط وام ارزی دریافتی شرکت اصلی و زیرمجموعه تأثیر می‌گذارد.

ریسک نوسان قیمت نهاده‌های تولید و محصولات

شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به واسطه شرکت‌های سرمایه‌پذیر از چنین ریسک‌هایی اثر می‌پذیرد و این دسته از ریسک‌ها هم بر درآمد حاصل از سرمایه گذاری‌ها به دلیل تغییر بهای تمام شده و فروش شرکت‌های سرمایه‌پذیر و هم بر درآمد حاصل از فروش سرمایه گذاری‌ها به دلیل تغییر سود ویژه و ارزش بنگاه شرکت‌های مورد نظر برای فروش، اثرگذارند.
از مهمترین تحولاتی که می تواند قیمت نهاده‌های تولید شرکت‌های سرمایه‌پذیر را دستخوش تغییر قرار دهد، طرح هدفمندسازی یارانه‌ها و افزایش حقوق و دستمزد بر اساس قوانین مربوط می‌باشد.
در برخی موارد قیمت محصولات شرکت‌های سرمایه‌پذیر تابع قیمت‌های جهانی است و در برخی موارد تحت قواعد بازار و رقابت و در برخی دیگر تابع تصمیمات و نرخ‌گذاری‌های دولت قرار دارد.

ریسک مربوط به عوامل بین‌المللی یا تغییر مقررات دولتی

برخی محدودیت‌های بین‌المللی موجب اختلال کسب و کار گردیده و فعالیت شرکت‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد لیکن پیش‌بینی نمی‌شود که چنین محدودیت‌هایی باعث توقف فعالیت کسب و کار گردد. شرکت‌های سرمایه‌پذیر شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی نیز از این قاعده مستثنی نیستند.

تغییرات جهانی قیمت کالاها و خدمات و تغییرات قیمت محصولاتی که مشمول نرخ‌گذاری دولتی هستند بر سود ویژه و ارزش بازار شرکت‌های موجود در پرتفوی شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی اثر داشته و برخی مقررات دولتی منجمله تعرفه‌های صادرات و واردات حایز اهمیت به شمار می‌روند.

ریسک نقدینگی

عدم کفایت وجوه برای تداوم فعالیت و ایفای تعهدات، سازمان‌ها را با ریسک نقدینگی مواجه می‌سازد. هم اکنون شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی از نظر نقدینگی در وضعیت مناسبی قرار داشته و نسبت‌های نقدینگی نیز تأییدی بر این مدعاست که تعادل نسبی در جریان‌های نقد ورودی و خروجی برقرار است. نقدینگی لازم برای تداوم فعالیت و توسعه می‌تواند از منابع ذیل تأمین گردد:

  • سود حاصل از سرمایه گذاری‌ها

  • فروش سرمایه گذاری‌ها

  • افزایش سرمایه

  • ابزارهای بدهی و تسهیلات وام ارزی