معاونین و مدیران

خانه » معاونین و مدیران
معاونین و مدیران ۱۳۹۶/۶/۲۰ ۹:۴۶:۲۴

معاونین و مدیران گروه توسعه ملی

ساختار مدیریت در شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی از سه معاونت اجرایی، پنج مدیریت مستقل و هشت مدیر اجرایی تشکیل شده است. هم اکنون، آقای دکتر حاجی پور به عنوان جانشین مدیریت عامل و معاونت امور شرکت‌ها، در راس ساختار مدیریت شرکت، پس از مدیریت عامل، انجام وظیفه می‌نمایند.

ولی الله حاجی پور
ولی الله حاجی پورجانشین مدیر عامل و معاون امور شرکت‌ها
تلفن: ۸۵۵۹۹۵۱۰
فکس: ۸۵۵۹۹۸۵۱
سعید خدا مرادی
سعید خدا مرادیمعاونت اقتصادی و برنامه ریزی
تلفن: ۸۵۵۹۹۵۳۰
فکس: ۸۵۵۹۹۸۵۲
کوروش امانی
کوروش امانیمعاونت مالی و اداری
تلفن: ۸۵۵۹۹۶۰۰
فکس: ۸۵۵۹۹۸۶۰

مدیران مستقل

سیامک برهانی
سیامک برهانیمدیر امور حقوقی
تلفن: ۸۵۵۹۹۷۳۰
فکس: ۸۸۶۲۸۰۲۰
حسین سلیمانی
حسین سلیمانیمدیر بازرسی
تلفن: ۸۵۵۹۹۱۳۷
فکس: ۸۸۶۲۳۱۱۶
بهروز سنگانی
بهروز سنگانیسرپرست مدیریت فناوری اطلاعات
تلفن: ۸۵۵۹۹۵۰۰
فکس: ۸۵۵۹۹۸۵۰
محسن عبدالهی
محسن عبدالهیمدیر دفتر مدیر عامل
تلفن: ۸۵۵۹۹۷۷۲
فکس: ۸۸۶۲۸۰۱۹
وحید منتی
وحید منتیمدیر حسابرسی داخلی
تلفن: ۸۵۵۹۹۲۲۷
فکس: –
سید علی میرمحمدی
سید علی میرمحمدیمدیر روابط عمومی
تلفن: ۸۵۵۹۹۶۲۰
فکس: ۸۵۵۹۹۸۶۶

مدیران اجرایی

محمد ابراهیم بربطی
محمد ابراهیم بربطیمدیر اقتصادی
تلفن: ۸۵۵۹۹۵۶۰
فکس: ۸۵۵۹۹۸۵۲
سید حسن میر محمد
سید حسن میر محمدمدیر امور مجامع
تلفن: ۸۵۵۹۹۵۱۰
فکس: ۸۵۵۹۹۸۵۱
محمد سعید قوت دین
محمد سعید قوت دینمدیر امور اداری و پشتیبانی
تلفن: ۸۵۵۹۹۱۱۰
فکس: ۸۵۵۹۹۸۱۱
پریسا خانلو
پریسا خانلومدیر بودجه و گزارشات
تلفن: ۸۵۵۹۹۶۷۰
فکس: ۸۵۵۹۹۸۶۰
محمدرضا حسینی
محمدرضا حسینیمدیر امور سهام
تلفن: ۸۵۵۹۹۱۱۱
فکس: ۸۸۶۲۳۴۶۸
علی حسین زاده
علی حسین زادهمدیر طرح ها و برنامه ها
تلفن: ۸۵۵۹۹۵۰۶
فکس: ۸۵۵۹۹۸۵۲
هادی مشهدی
هادی مشهدیسرپرست مدیریت امور مالی
تلفن: ۸۵۵۹۹۶۰۱
فکس: ۸۵۵۹۹۸۶۱
حمیدرضا گلشاهی
حمیدرضا گلشاهی مدیر برنامه ریزی و بودجه
تلفن: ۸۵۵۹۹۵۱۲
فکس: ۸۵۵۹۹۸۵۲