معاونت‌ها

2 (1)
مهدی اصفهانی معاون مالی و سرمایه انسانی
تلفن: ۸۵۵۹۹۶۰۰
فکس: ۸۵۵۹۹۸۵۱
2 (1)
محمدحسن صبوری معاون امور شرکت‌ها و مجامع
تلفن: ۸۵۵۹۹۵۱۰
فکس: ۸۵۵۹۹۸۵۲
2 (1)
معاون توسعه راهبردی و سرمایه گذاری
تلفن: ۸۵۵۹۹۳۳۳
فکس: ۸۵۵۹۹۸۵۲

مدیران مستقل

2 (1)
سیاوش عبدی مدیر حوزه مدیرعامل
تلفن: ۸۵۵۹۹۷۲۰
فکس: ۸۵۵۹۹۸۵۲
2 (1)
یاسر متاجی مدیر روابط عمومی و اطلاع رسانی
تلفن: ۸۵۵۹۹۲۲۰
فکس: ۸۵۵۹۹۸۶۶
hesabrasi
حسین مومن پور مدیر حسابرسی داخلی
تلفن: ۸۵۵۹۹۲۲۷
فکس: -
2 (1)
محسن الیاسی مدیر حراست
تلفن: ۸۵۵۹۹۱۳۷
فکس: ۸۸۶۲۳۱۱۶
ahmadi copy
سیدجواد احمدی مدیر بازرسی و رسیدگی به شکایات
تلفن: ۸۵۵۹۹۲۲۷
فکس: -
2 (1)
بابک آشفته یزدی سرپرست مدیریت آمار و فناوری اطلاعات
تلفن: ۸۵۵۹۹516
فکس: -

مدیران اجرایی

Mohammad-Ebrahim-Barbati
محمد ابراهیم بربطی مدیر اقتصادی
تلفن: ۸۵۵۹۹۵۶۰
فکس: ۸۵۵۹۹۸۵۲
یوسفی
سارا یوسفی مدیر منابع انسانی
تلفن: ۸۵۵۹۹۱۱۰
فکس: ۸۵۵۹۹۸۵۱
MSS. KHanlo
پریسا خانلو مدیر بودجه و گزارشات
تلفن: ۸۵۵۹۹۶۷۰
فکس: ۸۵۵۹۹۸۶۰
مدیران
هادی مشهدی مدیر امور مالی
تلفن: ۸۵۵۹۹۶۰۱
فکس: ۸۵۵۹۹۸۶۱
2 (1)
مدیر سیستم‌ها و روش‌ها
تلفن: ۸۵۵۹۹۶۰۷
فکس: ۸۵۵۹۹۸۶۰
مدیران copy
مدیر سرمایه گذاری
تلفن: ۸۵۵۹۹۳۶۴
فکس: ۸۵۵۹۹۸۵۲
مدیران copy
مدیر حقوقی و قراردادها
تلفن: 85599193
فکس: 85599813
Hamidreza-Golshahi
حمیدرضا گلشاهی مدیر برنامه ریزی و بودجه
تلفن: ۸۵۵۹۹۳۱۲
فکس: ۸۵۵۹۹۸۵۲
Mohammadreza Hosseini
محمدرضا حسینی مدیر امور سهام
تلفن: ۸۵۵۹۹۱۱۱
فکس: ۸۵۵۹۹۸۵۲
مدیران copy
مدیر نظارت
تلفن: ۸۵۵۹۹۵۱۰
فکس: ۸۵۵۹۹۸۵۲
اسد زاده
مستوره اسدزاده مدیر نظارت
تلفن: ۸۵۵۹۹۵۰۸
فکس: ۸۵۵۹۹۸۵۲
مدیران copy
مدیر نظارت
تلفن: ۸۵۵۹۹۵۷۵
فکس: ۸۵۵۹۹۸۵۲
مدیران
محمد غلامی مدیر نظارت
تلفن: ۸۵۵۹۹۵۳4
فکس: ۸۵۵۹۹۸۵۲
BIGDELI
علی بیگدلی مدیر نظارت بر امور مجامع
تلفن: ۸۵۵۹۹۵۳۱
فکس: ۸۵۵۹۹۸۵۲