معاونین و مدیران

خانه » معاونین و مدیران
معاونین و مدیران ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ ۹:۳۲:۱۸

معاونین و مدیران گروه توسعه ملی

ساختار مدیریت در شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی از سه معاونت اجرایی، پنج مدیریت مستقل و هشت مدیر اجرایی تشکیل شده است. هم اکنون، آقای دکتر حاجی پور به عنوان جانشین مدیریت عامل و معاونت امور شرکت‌ها، در راس ساختار مدیریت شرکت، پس از مدیریت عامل، انجام وظیفه می‌نمایند.

ولی الله حاجی پور
ولی الله حاجی پورجانشین مدیر عامل و معاون امور شرکت‌ها
تلفن: ۸۵۵۹۹۵۱۰
فکس: ۸۵۵۹۹۸۵۱
علیرضا کدیور
علیرضا کدیورمعاونت اقتصادی و برنامه ریزی
تلفن: ۸۵۵۹۹۶۰۰
فکس: ۸۵۵۹۹۸۶۰
کوروش امانی
کوروش امانیسرپرست معاونت مالی و اداری
تلفن: ۸۵۵۹۹۶۰۰
فکس: ۸۵۵۹۹۸۶۰

مدیران مستقل

سید عبدالله پورعباسی گل سفیدی
سید عبدالله پورعباسی گل سفیدیمدیر امور حقوقی
تلفن: ۸۵۵۹۹۷۳۰
فکس: ۸۸۶۲۸۰۲۰
یاسر مهرآیین
یاسر مهرآیینمدیر روابط عمومی
تلفن: ۸۵۵۹۹۶۲۰
فکس: ۸۵۵۹۹۸۶۶
محمد سعید قوت دین
محمد سعید قوت دینمدیر دفتر مدیرعامل
تلفن: ۸۵۵۹۹۷۷۲
فکس: ۸۸۶۲۸۰۱۹
حسین سلیمانی
حسین سلیمانیمدیر بازرسی
تلفن: ۸۵۵۹۹۱۳۷
فکس: ۸۸۶۲۳۱۱۶
بهروز سنگانی
بهروز سنگانیسرپرست مدیریت فناوری اطلاعات
تلفن: ۸۵۵۹۹۵۰۰
فکس: ۸۵۵۹۹۸۵۰

مدیران اجرایی

محمد ابراهیم بربطی
محمد ابراهیم بربطیمدیر اقتصادی
تلفن: ۸۵۵۹۹۵۶۰
فکس: ۸۵۵۹۹۸۵۲
مهدی ثامتی
مهدی ثامتیمدیر امور شرکت‌ها
تلفن: ۸۵۵۹۹۵۱۰
فکس: ۸۵۵۹۹۸۵۱
علی ملکی
علی ملکیمدیر امور مجامع
تلفن: ۸۵۵۹۹۵۱۰
فکس: ۸۵۵۹۹۸۵۱
هادی مشهدی
هادی مشهدیسرپرست مدیریت امور مالی
تلفن: ۸۵۵۹۹۶۰۱
فکس: ۸۵۵۹۹۸۶۱
محمد محسن صدر
محمد محسن صدرمدیر امور اداری و پشتیبانی
تلفن: ۸۵۵۹۹۱۱۰
فکس: ۸۵۵۹۹۸۱۱
پریسا خانلو
پریسا خانلومدیر بودجه و گزارشات
تلفن: ۸۵۵۹۹۶۷۰
فکس: ۸۵۵۹۹۸۶۰
محمدرضا حسینی
محمدرضا حسینیمدیر امور سهام
تلفن: ۸۵۵۹۹۱۱۱
فکس: ۸۸۶۲۳۴۶۸
علی حسین زاده
علی حسین زادهمدیر طرح ها و برنامه ها
تلفن: ۸۵۵۹۹۵۰۷
فکس: ۸۵۵۹۹۸۵۲