معاونت‌ها

2 (1)
هادی احمدیان قائم مقام مدیرعامل و معاون مالی و پشتیبانی
تلفن: ۸۵۵۹۹۷۲۰
فکس: ۸۵۵۹۹۸۵۱
حمید دیانت پی معاون مالی و پشتیبانی
تلفن: ۸۵۵۹۹۶۰۰
فکس: ۸۵۵۹۹۸۵۱
Abbas-Babagol-zadeh
عباس باباگل زاده معاون امور شرکت‌ها
تلفن: ۸۵۵۹۹۵۱۰
فکس: ۸۵۵۹۹۸۵۲
مدیران
مجید نوروزی معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی
تلفن: ۸۵۵۹۹۵۳۰
فکس: ۸۵۵۹۹۸۵۲

مدیران مستقل

AliAkbar-Afkhami
علی اکبر افخمی مشاور مدیرعامل و مدیر بازرسی
تلفن: ۸۵۵۹۹۱۳۷
فکس: ۸۸۶۲۳۱۱۶
Ali-Jabal-Ameli
علی جبل عاملی دبیر هیئت مدیره
تلفن: ۸۵۵۹۹۳۳۳
فکس: ۸۸۶۲۸۰۱۹
Behrouz-Sangani
بهروز سنگانی مدیر فناوری اطلاعات
تلفن: ۸۵۵۹۹۵۹۰
فکس: ۸۵۵۹۹۸۵۰
آقای جندقی
محسن جندقی مدیر روابط عمومی
تلفن: ۸۵۵۹۹۶۱۶
فکس: ۸۵۵۹۹۸۶۶
مدیران
عبدالرضا میقانی مشاور مدیرعامل و مدیر حوزه مدیریت
تلفن: ۸۵۵۹۹۷۷۲
فکس: ۸۸۶۲۸۰۱۹
Reza-Mohammadi
رضا محمدی مدیر حسابرسی داخلی
تلفن: ۸۵۵۹۹۲۲۷
فکس: -
005
محمد احمدوند مدیر حقوقی
تلفن: ۸۵۵۹۹۱۹۳
فکس: ۸۵۵۹۹۸۱۳
مدیران
مجید عسگری مدیر توسعه سرمایه انسانی
تلفن: ۸۵۵۹۹۲۱۴
فکس: -

مدیران اجرایی

Mohammad-Ebrahim-Barbati
محمد ابراهیم بربطی مدیر اقتصادی
تلفن: ۸۵۵۹۹۵۶۰
فکس: ۸۵۵۹۹۸۵۲
آقای بابایی
مهدی مهدی‌بابایی مدیر امور اداری و پشتیبانی
تلفن: ۸۵۵۹۹۱۱۰
فکس: ۸۵۵۹۹۸۵۱
Parisa Khanlou
پریسا خانلو مدیر بودجه و گزارشات
تلفن: ۸۵۵۹۹۶۷۰
فکس: ۸۵۵۹۹۸۶۰
مدیران
هادی مشهدی مدیر امور مالی
تلفن: ۸۵۵۹۹۶۰۱
فکس: ۸۵۵۹۹۸۶۱
یوسفی
سارا یوسفی مدیر سیستم‌ها و روش‌ها
تلفن: ۸۵۵۹۹۶۰۷
فکس: ۸۵۵۹۹۸۶۰
احمدی
حمیدرضا احمدی سرپرست مدیریت سرمایه گذاری
تلفن: ۸۵۵۹۹۳۶۴
فکس: ۸۵۵۹۹۸۵۲
Hamidreza-Golshahi
حمیدرضا گلشاهی مدیر برنامه ریزی و بودجه
تلفن: ۸۵۵۹۹۵۱۲
فکس: ۸۵۵۹۹۸۵۲
Mohammadreza Hosseini
محمدرضا حسینی مدیر امور سهام
تلفن: ۸۵۵۹۹۱۱۱
فکس: ۸۵۵۹۹۸۵۲
Farzad-Talebi
فرزاد طالبی مدیر نظارت
تلفن: ۸۵۵۹۹۵۱۰
فکس: ۸۵۵۹۹۸۵۲
اسد زاده
مستوره اسدزاده مدیر نظارت
تلفن: ۸۵۵۹۹۵۰۸
فکس: ۸۵۵۹۹۸۵۲
عکس مدیران سایت
دانیال آستانه مدیر نظارت
تلفن: ۸۵۵۹۹۵۷۵
فکس: ۸۵۵۹۹۸۵۲
مدیران
محمد غلامی مدیر نظارت
تلفن: ۸۵۵۹۹۵۳۴
فکس: ۸۵۵۹۹۸۵۲
sasas
غلامرضا عباسی سرپرست مدیریت نظارت بر امور مجامع
تلفن: ۸۵۵۹۹۵۳۱
فکس: ۸۵۵۹۹۸۵۲