پنجمین شماره نشریه داخلی«وبانک»‌؛ فصلنامه شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی گروه توسعه ملی، “امیدواری به افزایش اثرگذاری بازار سرمایه با اجرای برنامه‌های وزارت اقتصاد” “یکپارچگی مدیریتی در گروه توسعه ملی” “گروه توسعه ملی در مسیر تعالی سلامت اداری” “قیمت منصفانه سیمان در بورس کالا کشف می‌شود”  و……….. از جمله مطالب و مقالاتی است که در این شماره می خوانیم. شماره پنجم […]

چهارمین شماره نشریه داخلی«وبانک»‌؛ ماه‌نامه شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی گروه توسعه ملی، “نقشه راه رشد اقتصادی سال 1400 چه مختصاتی دارد؟” “نگاهی براقدامات وزیر اقتصاد برای بهبود مسیر توسعه و رشد بورس” “سرمایه‌های خود را نابود نکنیم” “سرمایه انسانی، پربازده ترین رکن گروه توسعه ملی”  و……….. از جمله مطالب و مقالاتی است که در این شماره می خوانیم. شماره چهارم […]