شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران (سهامی عام)

اطلاعیه پرداخت سود سهام از طریق کارت الکترونیکی: بدین وسیله به اطلاع می رساند شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران (سهامی عام)، به منظور رفاه حال شما سهامدار گرامی، اقدام به پرداخت سود سهام از طریق کارت الکترونیکی نموده است.             در این خصوص توجه شما را به موارد زیر جلب می نماید:   1- وجه […]

شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران (سهامی عام)

شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران پیرو مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه خود اقدام به پرداخت سود سهام می نماید. لذا بدینوسیله از صاحبان سهام حقیقی و حقوقی که در تاریخ 27/4/1386 (تاریخ برگزاری مجمع عمومی سالیانه) سهامدار این شرکت بوده اند دعوت می گردد جهت دریافت سود سهام با توجه به جدول زمانبندی زیر از […]

شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران (سهامی عام)

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده   بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران و یا نمایندگان قانونی آنان دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده در ساعت 16 روز چهارشنبه مورخ 27/4/1386 در مجتمع فرهنگی ورزشی اریکه ایرانیان به نشانی شهرک غرب ،بلوار اصلی فرحزادی نبش ارغوان […]

شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران (سهامی عام)

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه  بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران و یا نمایندگان قانونی آنان دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت به منظور بررسی عملکرد سال مالی منتهی به 29/12/1385 و با دستور جلسه ذیل در ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 27/4/1386 در […]

شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران (سهامی عام )

شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران پیرو مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه خود اقدام به پرداخت سود سهام می نماید . لذا بدینوسیله از صاحبان سهام حقیقی که در تاریخ 28/4/1385 (تاریخ برگزاری مجمع عمومی سالیانه ) سهامدار این شرکت بوده اند دعوت می گردد جهت دریافت سود سهام با توجه به جدول زمانبندی زیر […]