آگهی تغییر نام

شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران (سهامی عام ) ثبت شده به شماره 89584 به آگاهی میرساند که طبق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ 29/8/1389 ، نام شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران ( سهامی عام ) به نام ذیل تغییر یافت : " شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام […]

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران (سهامی عام) ثبت شده به شماره 89584  بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران (سهامی عام) و یا نمایندگان قانونی آنان دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت با دستور جلسه ذیل در ساعت 15 […]

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه

شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران (سهامی عام) ثبت شده به شماره 89584 بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران و یا نمایندگان قانونی آنان دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت به منظور بررسی عملکرد سال مالی منتهی به 29/12/1388 و با دستور جلسه ذیل در […]

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه

شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران (سهامی عام) ثبت شده به شماره 89584 بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران و یا نمایندگان قانونی آنان دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت به منظور بررسی عملکرد سال مالی منتهی به 30/12/1387 و با دستور جلسه ذیل در […]

شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران ( سهامی عام )

شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران پیرو مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه خود اقدام به پرداخت سود سهام مینماید. لذا بدینوسیله از صاحبان سهام حقیقی که در تاریخ 29/4/1387 (تاریخ برگزاری مجمع عمومی سالیانه) سهامدار این شرکت بوده اند دعوت می گردد جهت دریافت سود سهام  با توجه به جدول زمانبندی زیر از ساعت 9 الی 15 […]

شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران (سهامی عام)

اطلاعیه پرداخت سود سهام از طریق کارت الکترونیکی: بدین وسیله به اطلاع می رساند شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران (سهامی عام)، به منظور رفاه حال شما سهامدار گرامی، اقدام به پرداخت سود سهام از طریق کارت الکترونیکی نموده است.             در این خصوص توجه شما را به موارد زیر جلب می نماید:   1- وجه […]

شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران (سهامی عام)

شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران پیرو مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه خود اقدام به پرداخت سود سهام می نماید. لذا بدینوسیله از صاحبان سهام حقیقی و حقوقی که در تاریخ 27/4/1386 (تاریخ برگزاری مجمع عمومی سالیانه) سهامدار این شرکت بوده اند دعوت می گردد جهت دریافت سود سهام با توجه به جدول زمانبندی زیر از […]

شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران (سهامی عام)

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده   بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران و یا نمایندگان قانونی آنان دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده در ساعت 16 روز چهارشنبه مورخ 27/4/1386 در مجتمع فرهنگی ورزشی اریکه ایرانیان به نشانی شهرک غرب ،بلوار اصلی فرحزادی نبش ارغوان […]