آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی و یا نمایندگان قانونی آنان دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت به منظور بررسی عملکرد سال مالی منتهی به 29/12/1390 و با دستور جلسه ذیل راس ساعت 14 روز یک شنبه مورخ 25/4/1391 در سالن همایشهای بین المللی واقع […]

قابل توجه سهامداران محترم

به آگاهی می رساند این شرکت به منظور اطلاع رسانی به سهامداران محترم، اقدام به برقراری سیستم پیام کوتاه (ْSMS ) به شرح ذیل نموده است : • شماره پیام کوتاه شرکت : 3000850859 • در صورت اعلام و ثبت شماره همراه نزد شرکت ، آگهی ها و اطلاعات مربوط به سهام ، بصورت پیامک […]

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

مجمع عمومی عادی سالیانه عملکرد سال مالی منتهی به 29/12/1389 روز چهارشنبه 8/4/1390 در محل همایش های رازی برگزار و تصمیمات زیر اتخاذ گردید: – سود خالص به ازای هر سهم 325 ریال – تصویب صورت های مالی – انتشار در روزنامه کثیر الانتشار :روزنامه اطلاعات و روزنامه دنیای اقتصاد

آگهی تغییر نام

شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران (سهامی عام ) ثبت شده به شماره 89584 به آگاهی میرساند که طبق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ 29/8/1389 ، نام شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران ( سهامی عام ) به نام ذیل تغییر یافت : " شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام […]

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران (سهامی عام) ثبت شده به شماره 89584  بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران (سهامی عام) و یا نمایندگان قانونی آنان دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت با دستور جلسه ذیل در ساعت 15 […]

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه

شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران (سهامی عام) ثبت شده به شماره 89584 بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران و یا نمایندگان قانونی آنان دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت به منظور بررسی عملکرد سال مالی منتهی به 29/12/1388 و با دستور جلسه ذیل در […]

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه

شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران (سهامی عام) ثبت شده به شماره 89584 بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران و یا نمایندگان قانونی آنان دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت به منظور بررسی عملکرد سال مالی منتهی به 30/12/1387 و با دستور جلسه ذیل در […]

شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران ( سهامی عام )

شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران پیرو مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه خود اقدام به پرداخت سود سهام مینماید. لذا بدینوسیله از صاحبان سهام حقیقی که در تاریخ 29/4/1387 (تاریخ برگزاری مجمع عمومی سالیانه) سهامدار این شرکت بوده اند دعوت می گردد جهت دریافت سود سهام  با توجه به جدول زمانبندی زیر از ساعت 9 الی 15 […]