آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی و یا نمایندگان قانونی آنان دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت به منظور بررسی عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ و با دستور جلسه ذیل راس ساعت ۱۴ روز یک شنبه مورخ ۲۵/۴/۱۳۹۱ در سالن همایشهای بین المللی واقع […]

قابل توجه سهامداران محترم

به آگاهی می رساند این شرکت به منظور اطلاع رسانی به سهامداران محترم، اقدام به برقراری سیستم پیام کوتاه (ْSMS ) به شرح ذیل نموده است : • شماره پیام کوتاه شرکت : ۳۰۰۰۸۵۰۸۵۹ • در صورت اعلام و ثبت شماره همراه نزد شرکت ، آگهی ها و اطلاعات مربوط به سهام ، بصورت پیامک […]

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

مجمع عمومی عادی سالیانه عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۹ روز چهارشنبه ۸/۴/۱۳۹۰ در محل همایش های رازی برگزار و تصمیمات زیر اتخاذ گردید: – سود خالص به ازای هر سهم ۳۲۵ ریال – تصویب صورت های مالی – انتشار در روزنامه کثیر الانتشار :روزنامه اطلاعات و روزنامه دنیای اقتصاد

آگهی تغییر نام

شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران (سهامی عام ) ثبت شده به شماره ۸۹۵۸۴ به آگاهی میرساند که طبق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۲۹/۸/۱۳۸۹ ، نام شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران ( سهامی عام ) به نام ذیل تغییر یافت : " شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام […]

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۸۹۵۸۴  بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران (سهامی عام) و یا نمایندگان قانونی آنان دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت با دستور جلسه ذیل در ساعت ۱۵ […]

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه

شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۸۹۵۸۴ بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران و یا نمایندگان قانونی آنان دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت به منظور بررسی عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۸ و با دستور جلسه ذیل در […]

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه

شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۸۹۵۸۴ بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران و یا نمایندگان قانونی آنان دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت به منظور بررسی عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۸۷ و با دستور جلسه ذیل در […]

شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران ( سهامی عام )

شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران پیرو مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه خود اقدام به پرداخت سود سهام مینماید. لذا بدینوسیله از صاحبان سهام حقیقی که در تاریخ ۲۹/۴/۱۳۸۷ (تاریخ برگزاری مجمع عمومی سالیانه) سهامدار این شرکت بوده اند دعوت می گردد جهت دریافت سود سهام  با توجه به جدول زمانبندی زیر از ساعت ۹ الی ۱۵ […]