آگهی پرداخت سود سهام سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰

به اطلاع صاحبان سهام که در تاریخ برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه، سهامدار این شرکت بوده اند می رساند: سود  کلیه سهامداران حقیقی که کارت سود خود را دریافت نموده اند، حداکثر یکماه پس از تاریخ برگزاری مجمع عمومی به حساب کارت آنان واریز شد. سهامداران حقیقی که تا کنون اقدام به دریافت کارت سود […]

اصلاحیه تاریخ و محل برگزاری مجمع عمومی عادی و فوق العاده سالیانه

پیرو آگهی منتشره در روزنامه اطلاعات مورخ ۱۳۹۲/۴/۱۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی فوق العاده، به اطلاع میرساند مجامع فوق الذکر با دستورات جلسه قبلی راس ساعت ۹  و ۱۱ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۲/۴/۳۰ در محل سالن هکمتانه هتل المپیک به آدرس زیر برگزار خواهد گردید. آدرس محل […]

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی و یا نمایندگان قانونی آنان دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت به منظور بررسی عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ و با دستور جلسه ذیل راس ساعت ۹ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۲/۴/۳۰ در سالن هکمتانه واقع در ضلع […]

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی و یا نمایندگان قانونی آنان دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده با دستور جلسه ذیل راس ساعت  ۱۱ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۲/۴/۳۰ در سالن هکمتانه واقع در ضلع غربی مجموعه ورزشی آزادی، بلوار دهکده، هتل المپیک، حضور به هم […]

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی و یا نمایندگان قانونی آنان دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت به منظور بررسی عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ و با دستور جلسه ذیل راس ساعت ۱۴ روز یک شنبه مورخ ۲۵/۴/۱۳۹۱ در سالن همایشهای بین المللی واقع […]

قابل توجه سهامداران محترم

به آگاهی می رساند این شرکت به منظور اطلاع رسانی به سهامداران محترم، اقدام به برقراری سیستم پیام کوتاه (ْSMS ) به شرح ذیل نموده است : • شماره پیام کوتاه شرکت : ۳۰۰۰۸۵۰۸۵۹ • در صورت اعلام و ثبت شماره همراه نزد شرکت ، آگهی ها و اطلاعات مربوط به سهام ، بصورت پیامک […]

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

مجمع عمومی عادی سالیانه عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۹ روز چهارشنبه ۸/۴/۱۳۹۰ در محل همایش های رازی برگزار و تصمیمات زیر اتخاذ گردید: – سود خالص به ازای هر سهم ۳۲۵ ریال – تصویب صورت های مالی – انتشار در روزنامه کثیر الانتشار :روزنامه اطلاعات و روزنامه دنیای اقتصاد

آگهی تغییر نام

شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران (سهامی عام ) ثبت شده به شماره ۸۹۵۸۴ به آگاهی میرساند که طبق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۲۹/۸/۱۳۸۹ ، نام شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران ( سهامی عام ) به نام ذیل تغییر یافت : " شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام […]

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۸۹۵۸۴  بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران (سهامی عام) و یا نمایندگان قانونی آنان دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت با دستور جلسه ذیل در ساعت ۱۵ […]

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه

شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۸۹۵۸۴ بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران و یا نمایندگان قانونی آنان دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت به منظور بررسی عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۸ و با دستور جلسه ذیل در […]