اطلاعیه‌ها

/اطلاعیه‌ها

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

۱۳۹۳/۴/۱۵ ۵:۳۹:۵۷ ۱۵ تیر ۱۳۹۳ |دسته‌بندی: اطلاعیه‌ها|

بدینوسیله از كلیه صاحبان سهام شركت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی و یا نمایندگان قانونی آنان دعوت می گردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شركت به منظور بررسی [...]

اطلاعیه توزیع اوراق سهام جدید

۱۳۹۲/۹/۱۰ ۱۰:۴۵:۴۳ ۱۰ آذر ۱۳۹۲ |دسته‌بندی: اطلاعیه‌ها|

بدینوسیله به اطلاع كليه صاحبان سهام شركت ميرساند كه اوراق سهام ناشي از افزايش سرمايه مصوبه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 30/4/1392 آماده تحويل مي باشد. لذا كليه سهامداران محترم [...]

آگهی پرداخت سود سهام سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰

۱۳۹۲/۴/۱۸ ۱۱:۰۰:۰۵ ۱۸ تیر ۱۳۹۲ |دسته‌بندی: اطلاعیه‌ها|

به اطلاع صاحبان سهام که در تاریخ برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه، سهامدار این شرکت بوده اند می رساند: سود  کلیه سهامداران حقیقی که کارت سود خود را دریافت نموده [...]

اصلاحیه تاریخ و محل برگزاری مجمع عمومی عادی و فوق العاده سالیانه

۱۳۹۲/۴/۱۸ ۱۰:۳۱:۴۴ ۱۸ تیر ۱۳۹۲ |دسته‌بندی: اطلاعیه‌ها|

پیرو آگهی منتشره در روزنامه اطلاعات مورخ 1392/4/15 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی فوق العاده، به اطلاع میرساند مجامع فوق الذکر با دستورات جلسه [...]

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰

۱۳۹۲/۴/۱۵ ۷:۱۴:۴۴ ۱۵ تیر ۱۳۹۲ |دسته‌بندی: اطلاعیه‌ها|

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی و یا نمایندگان قانونی آنان دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت به منظور بررسی [...]

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰

۱۳۹۲/۴/۱۵ ۷:۰۹:۲۴ ۱۵ تیر ۱۳۹۲ |دسته‌بندی: اطلاعیه‌ها|

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی و یا نمایندگان قانونی آنان دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده با دستور جلسه ذیل [...]

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

۱۳۹۰/۴/۱۱ ۱۲:۵۷:۵۳ ۱۱ تیر ۱۳۹۰ |دسته‌بندی: اطلاعیه‌ها|

مجمع عمومی عادی سالیانه عملکرد سال مالی منتهی به 29/12/1389 روز چهارشنبه 8/4/1390 در محل همایش های رازی برگزار و تصمیمات زیر اتخاذ گردید: - سود خالص به ازای هر [...]

آگهی تغییر نام

۱۳۸۹/۱۰/۱ ۹:۴۷:۳۴ ۱ دی ۱۳۸۹ |دسته‌بندی: اطلاعیه‌ها|

شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران (سهامی عام ) ثبت شده به شماره 89584 به آگاهی میرساند که طبق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ 29/8/1389 ، نام [...]