80 درصد طرح‌های نساجی با استفاده ازحساب ذخیره ارزی اجراشده است


سقفوام درنظر گرفته شده براي بازسازي اين صنعت هنوز پرداخت نشده است.

راه‌اندازي بيش از
80 درصد كارخانه‌هاي نساجي كشور با استفاده از حساب ذخيره ارزي صورت گرفته است.

گلناز نصرالهي،
مديركل دفتر نساجي وزارت صنايع و معادن در گفت‌وگو با خبرگزاري دانشجويان ايران
(ايسنا)، در خصوص برخورداري صنعت نساجي از حساب ذخيره ارزي گفت: بيش از 80 درصد
طرح‌هايي كه در صنعت نساجي اجرايي شده، توسط بخش خصوصي و با استفاده از حساب ذخيره
ارزي انجام شده است.

وي در خصوص وجود
نظارت بر عملكرد كارخانه‌هاي استفاده كننده از حساب ذخيره ارزي گفت: وام‌هاي
پرداختي با هماهنگي استان‌ها صورت مي‌گيرد و سازمان‌هاي صنايع و معادن استان‌ها نيز
نظارت كافي بر عملكرد كارخانه‌ها دارند.

وي ادامه داد:‌
برخي توليدكنندگان به دليل افزايش نرخ يورو يا دلار نسبت به زماني كه در حساب ذخيره
ارزي گشايش اعتبار كرده‌اند، تا حدودي دچار مشكل شده‌اند، ولي نظارت كافي بر
عملكردشان وجود دارد.

نصرالهي، ميزان
وامي كه از حساب ذخيره ارزي به صنعت نساجي اختصاص يافته را كافي دانست و گفت: هنوز
سقف كل وام در نظر گرفته شده براي بازسازي و نوسازي صنايع نساجي پرداخت نشده است.

وي ادامه داد:‌
مهلت ارائه تقاضا براي دريافت اين وام تا پايان برنامه سوم توسعه بوده است، ولي در
حال حاضر يك سري از طرح‌هايي كه جهت دريافت وام از سال گذشته به بانك‌ها فرستاده
شده‌، نهايي نشده و بررسي آن توسط بانك‌ها در حال انجام است.