71 پرونده در مراجع چهارگانه سازمان بورس رسیدگی شده است

نایب رییس هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد : چهار مرجع رسیدگی
به نقض قانون و مقررات بازار سرمایه، تاکنون به 71 پرونده رسیدگی کرده است .

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، حسین فهیمی گفت : همه پرونده ها اعم از
شکایت ، تظلم خواهی و گزارش های وقوع جرم در بازار ، ابتدا در دبیرخانه دائمی هیات
رسیدگی به تخلفات سازمان بورس و اوراق بهادار بررسی و پس از تعیین ماهیت به مرجع
ذیصلاح ارجاع می شود.

وی با اشاره به وظایف هیات داوری که از 7 خرداد 85 تشکیل شده است تصریح کرد : تا
کنون 34 پرونده از سه بورس اوراق بهادار ، فلزات و کشاورزی به دبیرخانه این هیات
ارجاع شده است که همه این پرونده ها با استناد به بخش اخیر ماده 36 برای ایجاد سازش
به کمیته حل اختلاف ارجاع شد که در 12 موردرسیدگی شده ، 9 مورد به سازش و سه مورد
به صدور گواهی عدم سازش منتهی شد و هم اکنون در هیات داوری در حال رسیدگی است و 22
پرونده دیگر هم در نوبت رسیدگی هستند.

وی در ادامه عملکرد هیات رسیدگی به تخلفات را تشریح و خاطرنشان کرد :از 25 پرونده
تشکیل شده در این هیات ، چهار پرونده به صدور رای اعم از محکومیت یا برائت برای
کارگزاران منتهی شده است ، 5 فقره درمرحله صدور رای و مابقی در مرحله تکمیل پرونده
و رسیدگی است .

نایب رییس هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه یادآورشد: کمیته رسیدگی
به تخلفات انضباطی شرکت ها از 14 تیر امسال تشکیل و در هفت جلسه با استخراج تدابیر
اجرایی آیین نامه انضباطی ، موارد درخواستی هیات را با تعیین مهلت به شرکت ها ابلاغ
می کند که عدم رعایت این مهلت نتهی به تشکیل پرونده یا مواجه شدن با محکومیت های
مندرج در آیین نامه می شود .

فهیمی با اشاره به اینکه 12 پرونده نیز به بخش رسیدگی به جرایم سازمان ارجاع شده
است تصریح کرد: با استناد به اسناد ، مدارک ، ادله و گزارش های راجع به این پرونده
ها ، یک پرونده به دادگستری ارجاع و پس از رسیدگی ، قرار لازم برای متهمان صادر شد
و هیات مدیره سازمان و قاضی پرونده اقدامات تامینی لازم را با هدف جلوگیری از ضرر و
زیان بیشتر سرمایه گذاران و جلوگیری از ادامه ارتکاب جرم اتخاذ کردند که بخشی از ان
جلوگیری از معاملات جدید برای متهمان بوده است .

وی تاکید کرد : از این پس نیز درباره افرادی که با هدف سودجویی و ایجاد خسارت به
دیگر سرمایه گذاران وارد بازار می شوند این گونه رفتارها ادامه پیدا خواهد کرد تا
با حذف این گونه عناصر سودجو و فرصت طلب ا ز بازار ، بستر عادلانه و شفافی برای
سرمایه گذاران فراهم شود.