5 عضو هیات مدیره شرکت بورس مشخص شدند

آخرین اخبار از وضعیت ترکیب هیات مدیره شرکت بورس حاکی از آن است که تا به امروز
5 عضو از 7 عضو هیات مدیره شرکت سهامی بورس مشخص شده‌اند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، تاکنون مجموعه‌های تامین اجتماعی، بهمن،
توسعه ملی به همراه دو شرکت‌ کارگزاری اقتصاد نوین و آرمون بورس نمایندگان خود را
به سازمان بورس و اوراق بهادار معرفی کرده‌اند.

اخبار دریافتی و قعطی حاکی است که امید قائمی از تامین اجتماعی، هاشم بت شکن از
سرمایه‌گذاری بهمن، علی روحی از توسعه‌ ملی (مدیرعامل کارگزاری بانک ملی) به همراه
نصرالله برزنی و صادق عجمی از کارگزاری‌های اقتصاد نوین و آرمون بورس به عنوان
نمایندگان نهادهای مالی و کارگزاران به واحد نظارت بر بورسها و ناشران اوراق بهادار
سازمان بورس معرفی شده‌اند.

معرفی این افراد از سوی مجموعه‌های مرتبط در شرایطی صورت گرفته که تا لحظه تنظیم
این خبر دو شرکت‌ سرمایه‌گذاری غدیر و تدبیر نمایندگان خود را معرفی نکرده‌اند.

با این اوصاف به نظر می‌رسد با توجه به تعیین مهلت 10 روزه توسط سازمان بورس و
تمدید این مهلت تا روز دوشنبه هفته جاری، این دو شرکت باید تا آخر وقت اداری روز
دوشنبه نسبت به معرفی نمایندگان خود اقدام کنند تا بعد از مراحل قانونی ترکیب نهایی
اولین هئیت مدیره شرکت سهامی بورس مشخص شود.