۳۹ درصد پس‌اندازهای مردم جذب بازار بورس شد


دبیرکل بورس اوراق بهادار تهران گفت: بازار بورس توانسته است فقط
۲۵/۳۹ درصد از پس‌اندازهای مردم و دولت را جذب کند.


حسین عبده تبریزی در گفت و گویی با خبرگزاری فارس، افزود: در حالی
که حجم بازار بورس سهام کشور به ۴۲ هزار میلیارد تومان رسیده است، در حالی که حجم
پس‌انداز بازار پول نزد شبکه بانکی کشور نزدیک ۶۵ هزار میلیارد تومان می‌باشد.
وی افزود: بازار پول نزد شبکه بانکی توانسته حدود ۷۵/۶۰ درصد از پس‌اندازهای جامعه
را جذب کرده است.
دبیرکل بورس اوراق بهادار تهران افزود: بازدهی سرمایه در بازار پول نزد بانکها بین
۱۵ تا ۱۸ درصد است که با توجه به پایین بودن درجه ریسک آن، نرخ ثابتی است.
وی افزود: بورس به عنوان یکی از رکنهای بازار سرمایه دارای ریسک بیشتری است، ولی
ممکن است بازدهی بیشتری نسبت به بانکها داشته باشد.
عبده تبریزی گفت: میانگین بازدهی بازار بورس در سال ۸۳ حدود ۵/۱۳ درصد بود، در حالی
که در همان سال برخی سهام تا ۱۰۰ درصد هم بازدهی داشته است.
وی ادامه داد: میانگین بازدهی سال ۸۲ سرمایه در بازار بورس حدود ۱۳۷ درصد بود و
دارندگان سهام سود مناسبی بردند و در ۵ سال گذشته میانگین این بازدهی بیش از ۵۰
درصد بوده است.
عبده تبریزی در مورد امکان انتشار اوراق مشارکت توسط بخش خصوصی گفت: شرکتهای
پذیرفته شده در بورس می‌توانند اوراق مشارکت منتشر کنند و «سیمان سپاهان» به عنوان
نخستین شرکت خصوصی این اوراق را منتشر خواهد کرد.
دبیرکل بورس اوراق بهادار گفت: محدودیتی برای انتشار اوراق مشارکت توسط شرکتهای
خصوصی وجود ندارد، فقط نیاز به مجوز از هیات پذیرش بورس که زیرنظر شورای بورس
فعالیت می‌کند، دارد.