30 میلیارد دلار مصرف سالانه نفت، گاز و بنزین در کشور

وزارت نفت طی گزارشی به دولت
اعلام کرد: مصرف داخلی نفت،گاز و بنزین 30 میلیارد دلار در سال است.
به گزارش خبرگزاری"مهر"، در گزارش تقدیمی وزارت نفت به دولت آمده است: دولت 27
میلیارد دلار بابت یارانه کالاهای نفت، بنزین و گاز در سال پرداخت می کند.
در این گزارش تصریح شده است: دریافتی دولت از مردم بابت مصرف داخلی 30 میلیارد دلار
نفت، گاز و بنزین در سال، سه میلیارد دلار است.
به گزارش "مهر"، دولت طی سال های اخیر مبادرت به در نظر گرفتن ردیف بودجه ای با
عنوان شفاف سازی حامل های انرژی کرده است.
بر طبق این گزارش، به منظور شفاف سازی یارانه های مربوط به حامل های انرژی در سال
جاری( برق، بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره، گاز مایع، گاز طبیعی تصفیه شده) در
بند (ح) و تبصره (11) قانون بودجه سال جاری مقرر شده است که در مورد برق مصرفی،
تفاوت قیمت صادراتی یا وارداتی حسب مورد بعلاوه هزینه های انتقال، توزیع و فروش
وعوارض تکلیفی پس از کسر قیمت فروش آنها به صورت جمعی وخرجی است.
برهمین اساس، در هشت ماهه اول امسال دولت 14 میلیارد و 127میلیون دلار یارانه حامل
های انرژی پرداخت کرده است.
همچنین در مورد فرآورده های نفتی مذکور و گاز طبیعی تصفیه شده نیز به قیمت صادراتی
یا وارداتی خلیج فارس حسب مورد با اضافه کردن هزینه های انتقال و توزیع و کارمزد
فروش و مالیات و عوارض تکلیفی پس از کسر درآمدهای حاصل از فروش فرآوردهای فوق در
داخل کشور به قیمت های مصوب به صورت درآمد- هزینه توسط خزانه داری کل کشور صورت می
گیرد.
به گزارش مهر، ارقام قطعی یارانه حامل های انرژی( به جز برق) پس از تایید سازمان
حسابرسی و تصویب کارگروه موضوع جزء (3) بند (د) تبصره(11) قانون بودجه سال جاری
قابل احتساب به حساب قطعی و تسویه با شرکت ملی نفت خواهد بود.