30درصد تسهیلات بانک‌ها به صنعت و معدن رسید

جدیدترین آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که از مجموع تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در چهارماه نخست امسال بیش از 30 درصد در اختیار بخش صنعت و معدن قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار ایسنا، طبق روال دوره‌های گذشته باز هم حدود یک سوم تسهیلات پرداختی بانک‌ها به صنعت و معدن رسیده است؛ به طوری که از مجموع 94 هزار میلیارد تومان تسهیلاتی که در فاصله فروردین تا تیرماه پرداخته‌ شده، بیش از 28 هزار میلیارد تومان سهم بخش صنعت و معدن بوده است.

مقایسه وام های پرداختی به صنعت و معدن در چهار ماه نخست امسال (28 هزار و 400 میلیارد تومان) با مدت مشابه سال گذشته (25 هزار و 100 میلیارد تومان) نشان‌دهنده رشد 9.7 درصدی است.

گرچه میزان تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش صنعت و معدن با توجه به رشد حدود 16 درصدی مجموع تسهیلات پرداختی بانک‌ها افزایش بیش از 3000 میلیارد تومانی نشان می‌دهد، اما سهم این بخش از کل وام های اعطایی نسبت به دوره گذشته اندکی کاهش یافته است. صنعت و معدن در چهار ماه نخست پارسال 32.1 درصد از 80 هزار میلیارد تومان تسهیلات کل را به خود اختصاص داده بود که حدود دو درصد بیش از سهم امسال است.

همچنین بانک‌ها در چهارماه اول سال 1392 حدود 29.8 درصد کل تسهیلات (18 هزار و 300میلیارد تومان) و در همین مدت در سال 1391 نزدیک به 31.4 درصد (5700 میلیارد تومان) منابع در اختیار بخش صنعت و معدن قرار داده‌اند. اما از 28 هزار و 400 میلیارد تومانی که بانک‌ها به صنعت و معدن وام داده‌اند نزدیک به 85 درصد یعنی 24 هزار میلیارد تومان به سرمایه در گردش تخصیص یافته است.

مانده 4400 میلیارد تومانی تسهیلات دریافتی بخش صنعت و معدن نیز این گونه توزیع شده که 5.5 درصد برای “ایجاد”، 0.1 درصد “تعمیر”، 5.8 درصد “توسعه”، 2.2 درصد “خرید کالای شخصی”، 0.7 درصد “خرید مسکن” و همچنین 0.8 درصد به سایر بخش ها اختصاص یافته است.