3 میلیون نفر مشمول دریافت سهام عدالت در تهران

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر علی گلی مدیر کل تعاون استان تهران با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران گفت: در فاز اول واگذاری سهام عدالت 200 هزار نفر دراستان تهران تحت پوشش واگذاری این سهام قرار گرفتند.
 
وی با بیان اینکه شرکت های تعاونی واگذاری سهام عدالت تشکیل شده اند افزود: از 10 شهرستان استان تهران به جز رباط کریم، سایر شهرستانها از فاز اول واگذاری این سهام بهره مند شده اند.
 
علی گلی در ادامه از تشکیل یک هزا ر و 395 تعاونی درهفت ماهه نخست امسال در استان تهران خبر داد واظهار داشت: اداره کل تعاون استان تهران موظف به ایجاد 63 هزار فرصت شغلی در طول سال 85 بوده که در حال حاضر در طول این هفت ماه، 50 هزار و 488 فرصت شغلی در این بخش ایجاد شده است.
 
وی ادامه داد: از محل بنگاههای زود بازده نیز 334 طرح تعاونی دراستان تهران برای دریافت تسهیلاتی بالغ بر 110 میلیارد تومان بانک ها معرفی شده اند که تاکنون 25 میلیارد تومان آن محقق شده است.
 
علی گلی با بیان این مطلب تصریح کرد: هم اکنون تعاونی ها برای دریافت تسهیلات مشکلی ندارند وکمیته بحران و کارشناسان معین وزارت تعاون به این منظور دریافت اعتبارات را برای تعاونی ها تحمیل می کنند.
 
مدیر کل تعاون استان تهران بیشتر تعاونی های فعال را در بخش های خدمات وتولیدات صنعتی و کشاورزی عنوان کرد و گفت: رویکرد اصلی تشکیل این تعاونی ها ایجاد اشتغال است.
 
وی رشد سریع اقتصادی کشورهایی نظیر چین را ناشی از گسترش اقتصاد تعاونی آنان دانست و خاطر نشان کرد: بهترین راه رشد اقتصاد کشور بخش تعاون است و این بخش ظرفیتی بالاتر از 25 درصد در اقتصاد ملی را دارا است.