3 دلیل عمده رکود در بازار بورس

بانک مرکزی در تحلیل
وضعیت اقتصاد ایران در شش ماه اول سال برخی دلایل رکود در بازار بورس را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری
مهر در این تحلیل که در شماره

جدید نشریه روند به چاپ
رسیده،  آمده است:بورس اوراق بهادار تهران  طی چند سال

گذشته به ویژه در سال
1382 وچهار ماهه اول سال 1383 با بازدهی بسیار مناسبی مواجه

بود و شاخص کل قیمت
سهام در نیمه اول مرداد ماه  1383 به  بالاترین سطح طی تمام

سالهای فعالیت خود یعنی
رقم 13882 واحد رسید
.

بر اساس این گزارش،
 درنیمه دوم سال با شدت گرفتن تنش های سیاسی

ناشی ازتشدید رقابت
نامزدهای ریاست جمهوری ، مناقشات مربوط به برنامه هسته ای ایران

و تهدیدهای آمریکا در
مورد ارجاع پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت ، ابهام در

روند سیاست های اقتصادی
کلان دولت جدید، شاخص های بورس به استثنای یک افزایش مقطعی

در فروردین ماه 1384 ،
از آذر ماه 1383 روند نزولی مستمری را در پیش گرفتند

.

درادامه همین روند ،
شاخص کل قیمت سهام در پایان شهریور ماه سال

1384
نسبت به پایان سال
قبل 14 درصد کاهش یافت. همچنین ارزش بازار سهام در پایان

شهریور سال جاری به
ترتیب 10 و 9 درصد نسبت به پایان شهریور و انتهای سال 1383 تنزل

داشت.

در چنین شرایطی بسیاری
از سرمایه گذاران فعالی در بازار سهام

ترجیح دادند که با فروش
سریع سهام خود ، از زیان بیشتر جلوگیری کنند

.

 بدین
ترتیب صف های طویل فروش برای سهام اکثر شرکت ها ایجاد شد و

قیمت سهام تعدادی از
شرکتهای نزدیک قیمت اسمی وحتی پایین تر از آن شد
.

 در
مقابل بورس های فعال کشورهای منطقه خاورمیانه به عنوان رقیب

جدی برای بازار سرمایه
ایران مطرح شدند. البته  در ماههای اخیر دولت تلاش هایی را

در جهت مقابله با روند
نزولی شاخص قیمت های بورس انجام داده که انتظار می رود موجب

تغییر روند شاخص ها به
سمت افزایش و بهبود وضعیت گردد
.