24 طرح سیمانی با دستور رئیس جمهوری اعتبار گرفتند

محمدرضا مس‌فروش با اشاره به وجود 54 طرح سیمانی در کشور، گفت: با دستور رئیس‌جمهوری به 24 طرح سیمانی مبلغ 200 میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافت و 30 طرح مابقی به تدریج و با رفع موانع و مشکلات اعتبار دریافت خواهند کرد.
 
مدیرکل صنایع معدنی وزارت صنایع و معادن در گفتگو با خبرنگار"مهر" درخصوص اختصاص تسهیلات به طرح های سیمانی ، گفت : از تعداد 54 طرح سیمانی موجود در کشور، تاکنون به دستور رئیس جمهور به 24 طرح سیمانی با پیشرفت فیزیکی 40 تا 80 درصد مبلغ 200 میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافت.
 
محمد رضا مس فروش افزود: درحال حاضرفهرست 24 طرح مذکور در اختیاربانک مرکزی قرار گرفته تا به بانک های عامل برای ارایه تسهیلات اعلام شود.
 
وی تصریح کرد: با اختصاص 200 میلیارد تومان به 24طرح یاد شده ، طی 20 ماه آینده این طرح ها باید تکمیل و به جرگه تولید کنندگان سیمان بپیوندند.
 
مدیرکل صنایع معدنی وزارت صنایع و معادن خاطرنشان کرد: با اختصاص اعتبار یاد شده به این تعداد طرح سیمانی، پیش بینی می شود که طی 20 ماه آینده بیش از 20 میلیون تن به ظرفیت سیمان کشورافزوده خواهد شد.
 
به گفته وی، درحال حاضر54 طرح سیمانی در کشور وجود دارد که به 24 مورد آنها اعتبار مورد نظراختصاص خواهد یافت و به 30 طرح باقی مانده به تدریج و پس از رفع موانع و مشکلات آنها اعتبارلازم اختصاص خواهد یافت تا به چرخه تولید کشور اضافه شوند.
 
مس فروش درخصوص صادرات صنایع معدنی کشور، افزود: صادرات صنایع معدنی در نیمه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 2/74 درصد افزایش یافت.
 
وی گفت: در مدت یاد شده صادرات صنایع معدنی از 977 میلیون دلارسال گذشته به یک میلیارد و 700 میلیون دلا درسال جاری رسید که این میزان صادرات به طور عمده در بخش های کانی غیر فلزی ، فلزات آهنی و فلزات غیر آهنی صورت گرفته است.