۲۰۳۷ سال اوج تولید نفت در جهان

مرکز اطلاعات انرژی آمریکا در
گزارش جدید خود پیش بینی کرد سال ۲۰۳۷ میلادی تولید نفت جهان به اوج خود خواهد رسید
و از آن پس ظرفیت تولید نفت روی به کاهش خواهد گذارد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاعات انرژی آمریکا، در حالیکه در میان
کارشناسان نفتی جهان درباره زمان به اوج رسیدن تولید جهانی نفت خام اختلاف نظر وجود
دارد، اما همگان معتقدند که دوران تولید نفت جهان در حال نزدیک شدن به زمان اوج خود
می باشد.
بر اساس این گزارش، در حالیکه برخی سال ۲۰۱۲ و برخی نیز سال ۲۰۱۶ را سال اوج تولید
نفت می دانند، مرکز اطلاعات انرژی آمریکا در تازه ترین تخمین خود سال ۲۰۳۷ را زمان
اوج تولید نفت جهان می داند.
این گزارش می افزاید، در صورتی که تا سال ۲۰۳۷ کشورهای مصرف کننده نفت فکری به حال
منابع انرژی خود نکنند، جهان با بحران اقتصادی وخیمی روبرو خواهد شد.
پیش بینی می شود هزینه های ناشی از کمبود نفت حدود ۴ تریلیون دلار فقط به اقتصاد
آمریکا زیان وارد کند، از سوی دیگر کشورهای توسعه یافته نیز با افزایش شدید تورم،
بیکاری، و رکود مواجه خواهند شد و اوضاع نامناسب کشورهای جهان سومی نیز حادتر
خواهند شد.
این گزارش می افزاید، ظرفیت تولید نفت جهان از سطح فعلی تا سال ۲۰۱۰ حدود ۲۰ درصد
افزایش خواهد یافت و طی ۳۰ سال آینده نیز ظرفیت تولید نفت جهان به حد اعلای خود
خواهد رسید و از آن پس روند نزولی خواهد گرفت.
مرکز اطلاعات انرژی آمریکا پیش بینی می کند اتکای جهان به نفت و گاز طی ۳۰ سال
آینده نیز با افزایش شدید مواجه شود و خاورمیانه نیز کماکان مهمترین منبع انرژی
جهان خواهد بود و ۶۵.۴ درصد از بازار جهانی نفت را در اختیار خواهد داشت.
آمریکای جنوبی و مرکزی نیز با در اختیار داشتن ۹.۴ درصد سهم بازار، دومین تولید
کننده بزرگ نفت جهان خواهد بود و پس از آن نیز اروپا و آسیا با سهم ۹.۳ درصدی،
آفریقا با ۷.۴ درصد، و آمریکای شمالی با ۴.۸ درصد قرار خواهند داشت.