2037 سال اوج تولید نفت در جهان

مرکز اطلاعات انرژی آمریکا در
گزارش جدید خود پیش بینی کرد سال 2037 میلادی تولید نفت جهان به اوج خود خواهد رسید
و از آن پس ظرفیت تولید نفت روی به کاهش خواهد گذارد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاعات انرژی آمریکا، در حالیکه در میان
کارشناسان نفتی جهان درباره زمان به اوج رسیدن تولید جهانی نفت خام اختلاف نظر وجود
دارد، اما همگان معتقدند که دوران تولید نفت جهان در حال نزدیک شدن به زمان اوج خود
می باشد.
بر اساس این گزارش، در حالیکه برخی سال 2012 و برخی نیز سال 2016 را سال اوج تولید
نفت می دانند، مرکز اطلاعات انرژی آمریکا در تازه ترین تخمین خود سال 2037 را زمان
اوج تولید نفت جهان می داند.
این گزارش می افزاید، در صورتی که تا سال 2037 کشورهای مصرف کننده نفت فکری به حال
منابع انرژی خود نکنند، جهان با بحران اقتصادی وخیمی روبرو خواهد شد.
پیش بینی می شود هزینه های ناشی از کمبود نفت حدود 4 تریلیون دلار فقط به اقتصاد
آمریکا زیان وارد کند، از سوی دیگر کشورهای توسعه یافته نیز با افزایش شدید تورم،
بیکاری، و رکود مواجه خواهند شد و اوضاع نامناسب کشورهای جهان سومی نیز حادتر
خواهند شد.
این گزارش می افزاید، ظرفیت تولید نفت جهان از سطح فعلی تا سال 2010 حدود 20 درصد
افزایش خواهد یافت و طی 30 سال آینده نیز ظرفیت تولید نفت جهان به حد اعلای خود
خواهد رسید و از آن پس روند نزولی خواهد گرفت.
مرکز اطلاعات انرژی آمریکا پیش بینی می کند اتکای جهان به نفت و گاز طی 30 سال
آینده نیز با افزایش شدید مواجه شود و خاورمیانه نیز کماکان مهمترین منبع انرژی
جهان خواهد بود و 65.4 درصد از بازار جهانی نفت را در اختیار خواهد داشت.
آمریکای جنوبی و مرکزی نیز با در اختیار داشتن 9.4 درصد سهم بازار، دومین تولید
کننده بزرگ نفت جهان خواهد بود و پس از آن نیز اروپا و آسیا با سهم 9.3 درصدی،
آفریقا با 7.4 درصد، و آمریکای شمالی با 4.8 درصد قرار خواهند داشت.