102 میلیون دلار از حساب ذخیره ارزی به صدرا پرداخت می‌شود

در جلسه اخیر هیأت امنای حساب ذخیره ارزی مقرر شد به منظور تأمین مالی بخشی از هزینه‌های ارزی طرح ساخت سه فروند کشتی نفتکش 63 هزار تنی در حوزه خزر توسط شرکت صدرا به سفارش شرکت ملی نفتکش، حداکثر مبلغ 102 میلیون دلار تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی توسط بانک عامل پرداخت شود.(خبرگزاری فارس -26/11/83 )