10 میلیون تن محصولات پتروشیمی امسال صادر می‌شود

مدیر عامل شرکت
بازرگانی پتروشیمی ایران گفت: در سال جاری پیش بینی می کنیم که حدود 10 میلیون تن
محصولات پتروشیمی به خارج از کشور صادر کنیم.

محمد احتیاطی در
گفت و گو با خبرگزاری فارس اظهارداشت: ارزش فروش کل محصولات پتروشیمی در سال جاری
به پنج میلیارد دلار می رسد.
وی ادامه داد: در سال گذشته میزان کل فروش محصولات پتروشیمی در داخل و خارج از کشور
سه میلیارد دلار بود.
مدیر عامل شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران گفت: در سال جاری شرکت بازرگانی پتروشمی
ایران 5/2 میلیارد دلار تسهیلات بانکی از بانکهای اروپایی دریافت می کند.
وی توضیح داد: این تسهیلات در قبال پیش فروش محصولات پتروشیمی این شرکت از بانکهای
اروپایی دریافت خواهد شد.
احتیاطی افزود: در سال گذشته نیز این شرکت توانسته بود در قبال پیش فروش محصول، 5/2
میلیارد دلار تسهیلات از بانکهای خارجی دریافت کند.
وی انگلیس و آلمان را از جمله کشورهایی نام برد که تسهیلات بانکی به شرکت پتروشیمی
ایران ارایه می کنند.