10 درصد بنگاه‌های اقتصادی کشور دارای تجارت الکترونیک هستند

معاون وزیر
بازرگانی و رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: تقریبا" ده درصد بنگاه‌های اقتصادی کشور
دارای تجارت الکترونیک هستند.

به گزارش خبرگزاری
فارس، مهدی غضنفری در همایش بازاریابی در پرتو چالشهای جهانی با تاکید بر توجه به
مشتری به عنوان بخش زیرین تجارت الکترونیک افزود: با خرید زیرساخت و نصب کامپیوتر و
آموزش آن تنها به نوعی ظاهر‌سازی در

ecommerce
دچار شده‌ایم.
وی بر دسترسی به اطلاعات جدید، ارتباط دو سویه با مشتری و طبقه‌بندی و یکپارچه سازی
اطلاعات در مقابل مشتریان تاکید کرد.
غضنفری به رابطه مستقیم میان سطح به کارگری تجارت الکترونیک و عملکرد بنگاه‌ اشاره
کرد و افزود: جهت‌گیری به سمت مشتری باید اصلاح شود.
وی معتقد است: باید با کمترین قیمت، بیشترین تنوع و بالاترین خدمات پس از فروش در
خدمت مشتری باشیم.
به گفته معاون وزیر بازرگانی شکاف دیجیتالی را باید به فرصت‌های دیجیتالی تبدیل
کرد.
وی یادآور شد: در سال 2006 حدود 18 درصد از متوسط فروش جهان به صورت الکترونیکی
است.
غضنفری گفت: باید به دنبال بازارهای جدید و متنوع باشیم.
وی موانع کشورهای در حال توسعه برای استفاده از تجارت الکترونیک را فقدان اطلاعات،
مهارت، مو
انع فنی و
مالی و عدم سرمایه گذاری و نبود منابع مالی ذکر کرد.