۱۰‌درصد از ارزش صادرات صنعتی برای فولاد

۱۰‌درصد از ارزش صادرات صنعتی برای فولاد
طی یازده ماهه امسال صادرات آهن آلات و فولاد با ۶۰۶ میلیون دلار یا ۲/۱۰ درصد از کل ارزش صادرات، رتبه نخست را در بین صادرات کالاهای غیرنفتی کشور به خود اختصاص داد.
پسته و مغز پسته با ۵۰۵ میلیون دلار یا ۵/۸ درصد رتبه دوم، سایر محصولات پتروشیمی با ۴۷۲ میلیون دلار یا ۸ درصد، رتبه سوم و فرش دستبافت با ۴۴۵ میلیون دلار یا ۵/۷ درصد از کل ارزش صادرات رتبه ‌بعدی را به خود اختصاص داده است.
در یازده ماهه سال ۱۳۸۳ از کل صادرات غیرنفتی کشور،بخش کالاهای صنعت و پتروشیمی از نظر وزنی و ارزشی بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است.
طی این مدت، بخش صنعت و پتروشیمی از نظر وزنی و ارزشی دارای سهمی معادل ۹/۷۴ درصد و ۶/۶۶ درصد، بخش کشاورزی دارای سهمی معادل ۹/۵ درصد و ۲/۲۰ درصد، بخش فرش و صنایع دستی دارای سهمی معادل ۲/۰ درصد و ۸/۸ درصد و بخش مواد معدنی دارای سهمی معادل ۱۹ درصد و ۴/۴ درصد بوده است. درصد تحقق کالاهای کشاورزی حدود ۳/۸۹ درصد، کالاهای صنعتی، معدنی و پتروشیمی حدود ۸/۷۸ درصد و کالاهای صنایع دستی و فرش حدود ۱/۵۹ درصد بوده است. (دنیای اقتصاد۲۲/۱۲/۸۳ )