گسترش شرکتهای سرمایه گذاری ساختمانی به ساخت وسازهای انبوه و مقاوم در کشور منجر می شوند

گسترش شركتهاي سرمايه
گذاري ساختماني و صنعتی علاوه بر تجهيز سرمايه براي صنعت ساختمان سازي و فراهم كردن
بستر انبوه سازي در كشور به  ساخت و سازهاي استاندارد و مقاوم در كشور منجر مي
شوند.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني شركت سرمايه گذاري  بانك ملي ايران، مدير عامل شركت
سرمايه گذاري ساختمان و صنعت گفت: با توجه به چالش هاي پيش روي ساخت وساز واحدهاي
مسكوني،تجاري و اداري در كشور كه كمبود نقدينگي از مهمترين اين چالشها محسوب مي
شود،گسترش شركت هاي سرمايه گذار در اين صنعت ضروري است.

علي زماني  كمبود
انباشته مسكن را از ديگر چالشهاي  پيش روي اقتصاد كشور عنوان كرد و افزود: تقاضاي
روز افزون براي واحدهاي مسكوني و تجاري با توجه به رشد جمعيت جوان و تامين نشدن اين
نياز موجب شده اقتصاد با كمبود انباشته مسكن  مواجه شود كه  اين كمبود نيز تنها با
ساخت و ساز انبوه قابل جبران است.

وي با اشاره به موانع
موجود در كشور براي توليد انبوه واحدهاي ساختماني افزود: در زمان حاضر انبوه سازان
با نبود نقدينگي لازم روبرو هستند كه در اين راستا شركتهاي سرمايه گذاري ساختماني
مي توانند  بخش بزرگي از منابع مورد نياز را تامين كنند.

به گفته زماني ،در
ساخت و سازهاي سنتي به دليل محدوديت هاي مالي اغلب مهندسي ساز نبوده  و نمي توان
انتظار  رعايت استانداردهاي مقاومتي و معماري مناسب را داشت در حالي كه با ساخت و
سازهاي انبوه به لحاظ سرشكن شدن هزينه علاوه بر بهره گيري از خدمات مهندسي عرضه
مسكن براي اقشار مختلف با توجه به ميزان درآمد آنها نيز امكانپذير مي شود.

وي با اشاره به افزايش
سهم شركتهاي سرمايه گذاري در بازار سرمايه افزود: ابن شركتها علاوه بر بازار مسكن
در بازار سرمايه نيز به لحاظ سودآوري براي سهامداران از جايگاه مناسبي برخوردارند
كه اين جايگاه مي تواند بستر تجهيز سرمايه براي صنعت ساختمان سازي را تحكيم كند.

زماني هدف از تاسيس
شركت سرمايه گذاري ساختمان و صنعت  را سرمايه گذاري در صنعت ساختمان براي ايجاد
مجتمع هاي مسكوني – تجاري، انبوه سازي، برج سازي و  شهرك سازي  عنوان كرد و افزود:

اگر چه اين شركت ،
شركتي نو پا محسوب مي شود اما  بيش از يك هزار ميليارد ريال قراردادهاي در دست اجرا
دارد كه  با احتساب قرار دادهاي در دست بررسي ، اين رقم به  بيش از دو هزار و 900
ميليارد ريال بالغ خواهد شد .
اين شركت در  تير ماه سال 1382 با سرمايه  10 ميليارد ريال تشكيل و در سال 1383
فعاليت خود را آغاز كرد. سرمايه فعلي اين شركت ۵۰ ميليارد ريال است كه در راستاي
تحقق  برنامه هاي راهبردي  شركت تا دو سال آينده به دو هزار ميليارد ريال افزايش
خواهد يافت.
شركت سرمايه گذاري بانك ملي ايران ۸۰ درصد سهام اين شركت را در اختيار دارد و ۲۰
درصد سهام آن نيز متعلق به شركت سرمايه گذاري ساختمان است.