گزارش وزارت بازرگانی از عضویت ناظر ایران در سازمان تجارت جهانی


سازمان تجارت جهاني، مذاكره با ايران براي بررسي امكان عضويت اين
كشور را پذيرفته است. تصميم اين سازمان مورد استقبال وزير بازرگاني ايران قرار
گرفته كه گفته است هياتي به رياست نماينده ايران در مقر اروپايي سازمان ملل متحد در
ژنو مذاكره با سازمان جهاني تجارت را آغاز خواهد كرد.

به گزارش
خبرگزاري فارس به نقل از شبكه نقطه تجاري ايران، تقاضاي ايران براي بررسي عضويت در
سازمان جهاني تجارت همواره با مخالفت آمريكا مواجه مي‌شد. آمريكا ظرف 5 سال گذشته
21 بار درخواست بررسي عضويت ايران را در سازمان جهاني تجارت وتو كرده است، اما
اخيرا تصميم گرفت به منظور تشويق ايران به كنار گذاشتن برنامه غني سازي اورانيوم و
كمك به پيشبرد مذاكرات هسته اي ايران و اروپا از مخالفت با بررسي عضويت ايران در
سازمان جهاني تجارت دست بردارد.
بر طبق اين گزارش، اعلام پذيرش درخواست بررسي عضويت ايران در سازمان جهاني تجارت يك
روز پس از پايان دور تازه‌اي از مذاكرات هسته‌اي ميان ايران و سه دولت بريتانيا،
فرانسه و آلمان صورت گرفت.
بر اساس اين گزارش، آصفي، سخنگوي وزارت خارجه ايران در گفت و گو با بي بي سي گفت:
از ابتدا بر اين باور بوديم كه حقوق ما نبايد ناديده گرفته مي شد. ولي متاسفانه
حقوق ما از همان ابتدا ناديده گرفته شده بود. اما اكنون از اين تصميم استقبال
مي‌كنيم و به نظر ما اين گامي مثبت از سوي اعضاي سازمان جهاني تجارت است. نه ايران
و نه اروپايي ها تصميم تازه سازمان جهاني تجارت براي پذيرش بررسي عضويت ايران را به
طور صريح و مشخص به نتايج نسبتا مثبت مذاكرات روز چهارشنبه ميان دو طرف ارتباط
نداده اند.
پم اوتول، خبرنگار بي بي سي مي گويد: به هرحال تلقي عمومي اين است كه چنين ارتباطي
وجود دارد و اين در واقع نخستين امتياز ملموسي است كه ايران از مذاكرات اتمي طولاني
خود با آلمان، بريتانيا و فرانسه به دست مي آورد. به گفته خبرنگار بي بي سي اين
پيشرفت در جهت عضويت ايران در سازمان جهاني تجارت، ممكن است موضع تيم مذاكره كننده
اتمي ايران را كه مورد انتقاد برخي از محافل داخلي قدرت در ايران بوده‌اند، تقويت
كند.
بر طبق اين گزارش، منتقدان داخلي مي‌گويند: ايران در اين مذاكرات بيش از حد به
اروپايي‌ها امتياز داده است. اعضاي هيات ايراني شركت كننده در مذاكرات پيشتر اعلام
كرده بودند كه اگر طرف اروپايي خواهان پيشرفت مذاكرات است بايد امتيازات قابل توجهي
براي ايران درنظر بگيرد. حسن روحاني، دبيرشوراي عالي امنيت ملي ايران كه
عاليرتبه‌ترين مقام ايراني شركت كننده در مذاكرات بود نيز اين دور از مذاكرات را كه
در شهر ژنو در سوئيس برگزار شد، آخرين فرصت براي به نتيجه رسيدن مذاكرات خوانده
بود.
در اين گزارش آمده است، رد يا پذيرش درخواست دولتها براي عضويت در سازمان جهاني
تجارت بر اساس اجماع ميان اعضاي اين سازمان صورت مي‌گيرد و اگر بررسي درخواست كشوري
مورد پذيرش قرار بگيرد، اين كشور بايد طي فرايندي طولاني مدت خود را با معيارهاي
سازمان جهاني تجارت تطبيق دهد و سپس اين سازمان در مورد پذيرش يا عدم پذيرش آن كشور
به جمع اعضاي خود تصميم بگيرد.
بر اساس اين گزارش، بيش از يك هفته، پيش از اعلام تصميم سازمان جهاني تجارت در مورد
ايران، محمد شريعتمداري، وزير بازرگاني اين كشور نسبت به اين كه شوراي عمومي سازمان
جهاني تجارت در جلسه روز 26 مه درخواست ايران را براي عضويت در سازمان مورد بررسي
قرار دهد ابراز اميدواري كرده و از برگزاري جلسه اي خبر داده بود كه وزيران اقتصادي
دولت ايران براي آمادگي در اين زمينه برگزار كرده و به بررسي آثاري پرداخته بودند
كه پيوستن ايران به سازمان جهاني تجارت در بخشهاي صنعت، كشاورزي، معدن،‌ خدمات،
بيمه و بانكداري در اين كشور خواهد گذاشت.