گزارش مطالعاتی سازمان مدیریت از وضعیت بودجه ریزی عملیاتی در 15 کشور جهان

سازمان مدیریت و
برنامه ریزی به منظور عملیاتی کردن بودجه سال آینده ایران، یک گزارش مطالعاتی مفصل
در این خصوص از 15 کشور توسعه یافته، درحال توسعه و کشورهای جهان سوم تهیه کرده
است.

به گزارش خبرنگار
اقتصادی خبرگزاری"مهر"، سازمان

مدیریت
و برنامه ریزی در این گزارشی مطالعاتی به وضعیت نظام بودجه ریزی در کشورهای


آمریکا، انگلیس، استرالیا، دانمارک، شنگاپور، مالزی، آفریقای جنوبی، برزیل، شیلی،


اوگاندا، تانزانیا، کامبوج، غنا، بولیوی و کره جنوبی پرداخته است
.

در این گزارش با
اشاره به این که در آمریکا بودجه توسط دفتر مدیریت و بودجه و

برای
مدت سه سال تهیه و تنظیم می شود، تصریح شده است: بودجه ریزی در این کشورغیر


متمرکز،از بالا به پایین و مبتنی بر برنامه تدوین می شود و شفافیت در سطح بالا،

چارچوب
قانونی جامع ولی سطح تمکین در سطح پایین از دیگر ویژگی های بودجه ریزی


عملیاتی در آمریکا است
.

سازمان مدیریت و
برنامه ریزی در این گزارش مطالعاتی نحوه بودجه ریزی در کشور

انگلیس
را نیز عملیاتی عنوان کرده و آورده است: وزیر خزانه داری مسئول تهیه بودجه

در
انگلیس است و بودجه سه ساله و با ویژگی های اساسی غیر متمرکز، بالابه پایین،

مبتنی
بر برنامه و شفافیت در سطح بالا تنظیم می شود
.

براساس این گزارش، در
استرالیا نیز وزارت دارایی مسئول تهیه بودجه عملیاتی و

برای
مدت سال است که غیر متمرکز، بالا به پایین، مبتنی بر برنامه و شفافیت نیز از

ویژگی
های اساسی نظام بودجه ریزی این کشور است
.

به گزارش مهر، درهمین
حال، در کشوری نظیر برزیل هم بودجه عملیاتی و با ویژگی های

مبتنی
بر چهار ساله، بالا به پایین و شفافیت خوب از سوی وزارت برنامه ریزی،بودجه و


مدیریت این کشور تهیه و تنظیم می شود
.

این گزارش سازمان
مدیریت و برنامه ریزی می افزاید: در سنگاپور تهیه بودجه


عملیاتی که چهارساله است، توسط وزارت دارایی صورت می گیرد و متمرکز، بالا به پایین،

مبتنی
بر برنامه و شفافیت خوب از ویژگی های نظام بودجه ریزی این کشور بیان شده

است.

به گزارش مهر، همچنین
بودجه عملیاتی در دانمارک چهارساله و توسط وزارت دارایی

تهیه و
تنظیم
می شود
.

براساس این گزارش، در
بررسی وضعیت نظام بودجه ریزی در 15 کشور جهان، بولیوی تنها

کشوری
است که بودجه آن سالانه توسط وزارت دارایی با ویژگی های متمرکز، بالا به

پایین،
غیر مبتنی بر برنامه، فاقد شفافیت تنظیم می شود
.

گزارش سازمان مدیریت
وبرنامه ریزی تصریح می کند: در کشورهای غنا، تانزانیا،

شیلی،
مالزی بودجه عملیاتی توسط وزارت دارایی و برای مدت سه سال تهیه و تنظیم می

شود
اما این اقدام در اوگاندا -سه ساله- و کره جنوبی -5ساله- به ترتیب توسط وزارت


دارایی، برنامه ریزی وتوسعه اقتصادی و وزارت برنامه ریزی و بودجه صورت می گیرد
.

همچنین در کامبوج
بودجه عملیاتی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و برای مدت سه

ساله
با ویژگی ها متمرکز، بالا به پایین، مبتنی بر برنامه و فاقد شفافیت تهیه و

تنظیم
می گردد
.

در گزارش سازمان
مدیریت وبرنامه ریزی، نحوه بودجه ریزی در آفریقای جنوبی نیز


چهارساله و توسط وزارت دارایی مطرح شده است
.