گزارش سازمان بین المللی انرژی از استفاده کشورهای صنعتی از ذخایر استراتژیک نفت

سازمان بین المللی
انرژی در تازه ترین گزارش خود اعلام کرد ، استفاده از ذخایر استراتژیک نفتی کشورهای
صنعتی که در پی وقوع توفانهای سهمگین در آمریکا آغاز شده بود ، با موفقیت پایان
یافت .

به گزارش خبرگزاری
فارس ، خبرگزاری یونایتدپرس گزارش داد : سازمان بین المللی انرژی دوم سپتامبر 2005
میلادی در پی وقوع توفانهای سهمگین کاترینا و ریتا در آمریکا و افزایش بی سابقه
قیمت جهانی نفت ، از کشورهای صنعتی خواست تا برای کاهش قیمت نفت از ذخایر استراتژیک
انرژی خود استفاده کنند .
این سازمان افزود : در این مدت بیش از 60 میلیون بشکه از ذخایر نفتی کشورهای صنعتی
وارد بازار جهانی انرژی شده و این مساله موجب برقراری ثبات بیشتر در بازار شده است
.
این برای دومین بار در طول تاریخ تاسیس این سازمان بود که کشورهای صنعتی برای کاهش
قیمت جهانی نفت مجبور به استفاده از ذخایر استراتژیک انرژی خود شدند .