گزارش آخرین برآوردهای ۱۴ شاخص کلان اقتصادی در ایران

نشریه اقتصادی مید
در آخرین برآورد خود از ۱۴ شاخص کلان اقتصاد ایران ، نرخ رشد اقتصادی این کشور را
در سال جاری میلادی شش درصد پیش بینی کرده است

به گزارش خبرگزاری
فارس، نشریه مید با اعلام این که نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۰۴ میلادی برابر
۷/۶ درصد بوده است، پیش بینی کرد که این نرخ در سال ۲۰۰۶ میلادی به ۹/۵ درصد کاهش
یابد.
بر اساس این گزارش، ارزش تولید ناخالص داخلی ایران برابر ۱۳۷ میلیارد و ۳۴۸ میلیون
دلار اعلام شد.
نشریه مید با اعلام این که جمعیت ایران بالغ بر ۶۹ میلیون نفر است، نرخ رشد جمعیت
را در این کشور ۵/۱ درصد ارزیابی کرده است.
بنابراین گزارش، سرانه تولید ناخالص داخلی ایران برابر ۱۹۹۱ دلار اعلام شد و نشریه
مید تراز تجاری ایران را برابر سه میلیارد و ۹۳۰ میلیون دلار و تراز حساب جاری کشور
را نیز دو میلیارد و ۳۹۴ میلیون دلار اعلام کرد.
نشریه مید در عین حال پیش بینی کرد که تراز حساب جاری ایران در سال ۲۰۰۵ میلادی به
۵۰۰ میلیون دلار کاهش یابد و کسری بودجه کشور نیز ۷/۳ درصد ارزش تولید ناخالص داخلی
باشد.
بر اساس این گزارش، نرخ تورم در کشور ۶/۱۵ درصد اعلام شد و رقم بدهی خارجی کشور نیز
۱۲ میلیارد و ۵۹۵ میلیون دلار و به عبارت دیگر ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی ارزیابی
شده است.