گزارشی از ریسک‌اقتصادی ایران‌

ریسک اقتصادی ایران طی شش ماه گذشته ۲ درجه کاهش یافت .
سازمان بیزینس مانیتور اینترنشنال «بی.ام.آی» در تازه ترین گزارش خود اعلام کرد: ریسک اقتصادی ایران طی شش ماه گذشته یعنی از آبان ماه سال ۸۳ تا فروردین ماه سال ۸۴ دو درجه کاهش یافته است که مهمترین دلیل آن پیش بینی نرخ بالای رشد اقتصادی در سال ۲۰۰۵ میلادی بوده است.
سازمان بین المللی «بی.ام.آی» که هر سه ماه به ارایه گزارشهای اقتصادی مختلف از اقتصاد ایران می پردازد و گزارش ریسک را نیز هر شش ماه منتشر می کند، در گزارش مربوط به سه ماهه دوم سال ۲۰۰۵ میلادی از ریسک اقتصادی ایران نوشت: در حالی که ایران در ماه اکتبر سال ۲۰۰۴ میلادی (آبان ۸۳) نمره ۵۹ را از نظر ریسک اقتصادی کوتاه مدت به خود اختصاص داده بود، درجه ریسک اقتصادی ایران طی شش ماه گذشته یعنی در ماه مارس ۲۰۰۵ ( فروردین ۸۴) با دو نمره بهبود به ۶۱ رسیده است که حاکی از کاهش ریسک می‌باشد.
بنابراین گزارش، در درجه بندی ریسک اقتصادی از سوی سازمان بیزنیس مانیتور اینترنشنال نمره یک حاکی از بالاترین ریسک و نمره صد حاکی از کمترین ریسک است.
بر اساس این گزارش، طی شش ماه گذشته یعنی از اکتبر سال ۲۰۰۴ میلادی تا مارس ۲۰۰۵ میلادی رتبه جهانی ایران در ریسک اقتصادی کوتاه مدت چهار رتبه تنزل کرده است و در حالی که ایران از نظر ریسک اقتصادی کوتاه مدت در ماه اکتبر سال ۲۰۰۴ میلادی در رتبه ۶۲ جهانی قرار داشت، رتبه ایران در ماه مارس سال ۲۰۰۵ میلادی به ۶۶ تنزل پیدا کرد و این مساله حاکی از بدتر شدن وضعیت ریسک ایران از نظر رتبه است.
نکته قابل توجه این گزارش این است که چگونه در حالی که درجه ریسک اقتصادی کوتاه مدت ایران دو نمره بهبود یافته است، در عین حال رتبه ایران از نظر جهانی چهار رده تنزل پیدا کرد که جواب این تناقض را می‌توان در این مسئله یافت که درجه ریسک اقتصادی دیگر کشورها طی این شش ماه به مراتب بیشتر از ایران بهبود یافته است و بنابراین ایران علیرغم بهبود درجه ریسک از نظر رتبه جهانی تنزل داشته است.
گزارش سازمان بیزینس مانیتور اینترنشنال تصریح کرد: درجه ریسک اقتصادی بلند مدت ایران طی شش ماه گذشته در ۵/۴۴ ثابت مانده است، ولی در عین حال رتبه جهانی ایران از نظر ریسک اقتصادی بلند مدت طی این شش ماه یک رده تنزل پیدا کرد و در حالی که ایران در اکتبر سال ۲۰۰۴ میلادی رتبه ۹۱ جهانی را از نظر ریسک اقتصادی بلند مدت داشته است، رتبه ایران در ماه مارس سال ۲۰۰۵ میلادی به ۹۲ رسیده است که حاکی از تنزل رتبه می‌باشد.
بنابراین گزارش، رتبه ایران از نظر ریسک اقتصادی کوتاه مدت در خاورمیانه نیز طی شش ماه گذشته یک رده تنزل پیدا کرد و در حالی که ایران در ماه اکتبر سال ۲۰۰۴ میلادی رتبه نهم را بین ۱۳ کشور خاورمیانه به خود اختصاص داده بود، در ماه مارس سال ۲۰۰۵ میلادی در رتبه دهم قرار گرفت.
این گزارش افزود: ایران از نظر ریسک اقتصادی بلند مدت همچنان بالاترین ریسک را در خاورمیانه دارد و رتبه سیزدهم خاورمیانه همچنان به ایران اختصاص دارد.
متوسط درجه ریسک اقتصادی کشورهای خاورمیانه طی شش ماه گذشته از ۲/۶۳ به ۹/۶۵ بهبود یافته است و متوسط ریسک اقتصادی جهانی نیز از ۹/۵۹ در ماه اکتبر سال ۲۰۰۴ میلادی به ۶/۶۱ در ماه مارس سال ۲۰۰۵ میلادی رسیده است که حاکی از بهبودی وضعیت ریسک در جهان است.
سازمان بیزنیس مانیتور اینترنشنال در ادامه به مهمترین دلیل بهبود درجه ریسک اقتصادی کوتاه مدت ایران طی شش ماه گذشته اشاره کرد و افزود: اقتصاد ایران درسال ۲۰۰۵ میلادی به دلیل تداوم قیمت بالای نفت و ادامه سیاستهای پولی و مالی انبساطی در این کشور رشد قابل توجهی را به خود خواهد دید و در حالی که نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۴ میلادی ۶/۵ درصد برآورد شده است، پیش بینی می‌کنیم که این نرخ در سال ۲۰۰۵ میلادی به ۳/۵ درصد و در سالهای ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ میلادی نیز به ۸/۵ درصد برسد.
این گزارش حاکی است: در خاورمیانه نیز رتبه کشورها از نظر ریسک اقتصادی کوتاه مدت تغییرات قابل توجه کرده است و به عنوان مثال در حالی که در شش ماه قبل کویت کمترین ریسک اقتصادی خاورمیانه را داشته است و در رتبه هفتم جهانی قرار داشت، علیرغم تثبیت درجه ریسک اقتصادی کوتاه مدت این کشور در ۸۲ ،رتبه جهانی این کشور با پنج رده تنزل به ۱۲ رسیده است و در خاورمیانه نیز پس از امارات در جای دوم قرار گرفت.
در عین حال امارات طی این شش ماه رتبه اول را در خاورمیانه به خود اختصاص داد و با سه درجه بهبود از نظر نمره ریسک اقتصادی رتبه جهانی خود را نیز دو رده ارتقا داد و در جای هفتم جهانی قرار گرفت.
بنابراین گزارش، یک چنین جابجاییهایی از نظر رتبه ریسک بین دیگر کشورهای خاورمیانه از جمله عربستان سعودی، بحرین، قطر، عمان و اردن نیز صورت گرفته است. (خبرگزاری فارس ۳/۲/۸۴)