گزارشی از تولید فولاد خام جهان‌

میزان تولید فولاد خام جهان در ماه ژانویه سال جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل با ۵/۸‌درصد افزایش به ۸۱۴/۸۹‌میلیون تن رسید و نوید آنست که در سال ۲۰۰۵ میزان تولید فولاد جهان از مرز ۱۵/۱‌میلیارد تن بگذرد. همانند ماه‌ها و سال‌های قبل کشور چین در ژانویه سال‌جاری نیز پیشتاز تولیدکنندگان فولاد جهان بوده است.
این کشور با ۳/۲۴ درصد رشد تولید در ژانویه سال ۲۰۰۵ بیش از ۲۵‌میلیون تن فولاد خام تولید کرده است، ژاپن و آمریکا دنباله رو کشور چین هستند. شایان ذکر است میزان تولید فولاد خام کشور چین از حاصل جمع تولید فولاد خام کشورهای ژاپن، آمریکا و روسیه بیشتر بوده است. کره‌جنوبی در ماه مذکور نسبت به ماه ژانویه سال قبل ۱/۹‌درصد رشد تولید از خود نشان داده است. رشد تولید فولاد ترکیه ۶/۸درصد به ثبت رسیده است.
کشور ایران نیز ۴/۱۰‌درصد رشد تولید داشته است که انتظار می‌رود در پایان سال ۲۰۰۵ میزان تولید فولاد خام ایران از مرز ۱۰میلیون تن بگذرد. ایران همانند همیشه بین کشورهای اسلامی، همسایگان رده دومی خویش را حفظ کرده و در بین کشورهای خلیج فارس رده اول را بر خود اختصاص داده است.
لهستان، جمهوری چک و رومانی به ترتیب با ۵/۱۲، ۵/۱۴ و ۵/۲۳ درصد کاهش تولید مواجه بودند. در رده بندی این ماه ایران جایگاه بیست و یکم خود را حفظ کرده است. ۱۰ کشور اول رتبه بندی بیش از ۶/۷۵درصد فولاد جهان را تولید می‌کنند.
سهم تولید کشورهای اسلامی در تولید فولاد جهان بالغ بر ۹/۴‌درصد برآورد شده است. کشور کرواسی از صحنه تولید فولاد جهان خارج می شود و از کشور تونس نیز چند وقت است که گزارشی در رابطه با تولید فولاد دریافت نمی شود.

جدول تولید فولاد خام جهان در ماه ژانویه سال ۲۰۰۴- ۲۰۰۵ را در پیوست میتوانید ملاحظه فرمائید.