گزارشی از تولید فولاد خام جهان‌

میزان تولید فولاد خام جهان در ماه ژانویه سال جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل با 5/8‌درصد افزایش به 814/89‌میلیون تن رسید و نوید آنست که در سال 2005 میزان تولید فولاد جهان از مرز 15/1‌میلیارد تن بگذرد. همانند ماه‌ها و سال‌های قبل کشور چین در ژانویه سال‌جاری نیز پیشتاز تولیدکنندگان فولاد جهان بوده است.
این کشور با 3/24 درصد رشد تولید در ژانویه سال 2005 بیش از 25‌میلیون تن فولاد خام تولید کرده است، ژاپن و آمریکا دنباله رو کشور چین هستند. شایان ذکر است میزان تولید فولاد خام کشور چین از حاصل جمع تولید فولاد خام کشورهای ژاپن، آمریکا و روسیه بیشتر بوده است. کره‌جنوبی در ماه مذکور نسبت به ماه ژانویه سال قبل 1/9‌درصد رشد تولید از خود نشان داده است. رشد تولید فولاد ترکیه 6/8درصد به ثبت رسیده است.
کشور ایران نیز 4/10‌درصد رشد تولید داشته است که انتظار می‌رود در پایان سال 2005 میزان تولید فولاد خام ایران از مرز 10میلیون تن بگذرد. ایران همانند همیشه بین کشورهای اسلامی، همسایگان رده دومی خویش را حفظ کرده و در بین کشورهای خلیج فارس رده اول را بر خود اختصاص داده است.
لهستان، جمهوری چک و رومانی به ترتیب با 5/12، 5/14 و 5/23 درصد کاهش تولید مواجه بودند. در رده بندی این ماه ایران جایگاه بیست و یکم خود را حفظ کرده است. 10 کشور اول رتبه بندی بیش از 6/75درصد فولاد جهان را تولید می‌کنند.
سهم تولید کشورهای اسلامی در تولید فولاد جهان بالغ بر 9/4‌درصد برآورد شده است. کشور کرواسی از صحنه تولید فولاد جهان خارج می شود و از کشور تونس نیز چند وقت است که گزارشی در رابطه با تولید فولاد دریافت نمی شود.

جدول تولید فولاد خام جهان در ماه ژانویه سال 2004- 2005 را در پیوست میتوانید ملاحظه فرمائید.