گروه توسعه ملی «معاملات الگوریتمی» را توسعه می‌دهد

شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی بنا بر رسالت خود مبنی بر توسعه بازارسرمایه کشور و همچنین با هدف افزایش سودآوری و کسب منفعت از فرصت‌های این بازار مالی در راستای حفظ منافع سهامداران عمده و خرد خود تصمیم گرفته است تا در زمینه توسعه معاملات الگوریتمی فعالیت کند.

این فعالیت شامل تحقیق و توسعه در زمینه گسترش زیرساخت‌های مورد نیاز برای معاملات الگوریتمی در بورس و همچنین توسعه الگوریتم‌های بومی قابل پیاده‌سازی در این بازار است.

معاملات الگوریتمی به هر نوع معامله خودکار اعم از پربسامد و کم بسامد گفته می‌شود. در معاملات الگوریتمی، ربات‌های معامله‌گر با استراتژی معاملاتی گوناگونی طراحی می‌شوند. عموماً برای هر ربات یک سیگنال ورود، سیگنال خروج، حد سود و حد ضرر تعریف می‌شود و در ربات‌های پیشرفته‌تر مدیریت سرمایه و ریسک نیز در نظر گرفته می‌شود تا ربات مانند یک متخصص یا اصطلاحاً یک Expert در بازار فعالیت کند.