گروه توسعه ملی سهام کنترلی«وبشهر»،«سیدکو» و«زپارس» را واگذار می‌کند

گروه توسعه ملی سهام کنترلی«وبشهر»،«سیدکو» و«زپارس» را واگذار می‌کند
شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی در نظر دارد، در راستای اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقا نظام مالی کشور و خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری، سهام کنترلی خود را در شرکت‌های توسعه صنایع بهشهر، سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان و ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس از طریق عرضه در بازار سرمایه واگذار کند.
متقاضیان جهت دریافت مستندات و ارائه پیشنهادات خود می‌توانند، حداکثر تا تاریخ ۱۳ اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۹ به محل گروه توسعه ملی به آدرس تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از میدان ونک، خیابان شهید خدامی، پلاک ۸۹ طبقه پنجم مراجعه کنند.