گروه توسعه ملی، برگزیده چهاردهمین جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی

در چهاردهمین جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی که توسط انجمن متخصصان روابط عمومی برگزار شد، هیئت داوران جشنواره با ارزیابی و بررسی دستاوردها و عملکرد عرضه شده توسط روابط عمومی دستگاه‌های مختلف کشور در بخش رقابتی جشنواره، تندیس جشنواره و لوح سپاس رتبه نخست «بخش پوستر» را به روابط عمومی گروه توسعه ملی اهدا کرد.

در این بخش بانک مسکن و بانک پارسیان حائز رتبه‌های دوم و سوم شدند.

آیین اختتامیه این جشنواره با حضور سعید رضا عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، پروفسور باقر ساروخانی پدر علم جامعه‌شناسی ارتباطات در ایران، مدیران روابط عمومی و جمعی از پیشکسوتان این عرصه، در مرکز همایش‌های سازمان مدیریت صنعتی برگزار شد.