گامی دیگر برای صادرات گاز به عمان

مدیرعامل شرکت ملی صادرات گاز ایران گفت: با انتخاب مشاور ایرانی انجام مطالعه خط لوله صادرات گاز ایران به عمان نهایی شد و هم‌اکنون کارهای قانونی آن برای سپردن این پروژه در حال انجام است. علیرضا‌کاملی در گفت‌وگو با «شانا» با بیان اینکه این پروژه در دو بخش زمینی و دریایی تعریف شده است، گفت: بخش زمینی این پروژه از رودان به کوه مبارک به طول تقریبی ٢٠٠ کیلومتر و بخش دریایی از کوه مبارک به بندر صحار نیز ٢٠٠ کیلومتر است. وی که شرکت تحت مدیریتش مسوولیت مستقیم صادرات گاز را به عهده دارد، افزود: طبق برنامه قرار است مطالعات مهندسی دو بخش دریایی و زمینی به‌صورت همزمان انجام شود تا خللی در اجرای این دو خط به وجود نیاید.براساس توافق سال ٢٠١٣ میان دو کشور، قرار است برای ١۵ سال روزانه ٢٨ میلیون مترمکعب گاز ایران از طریق یک خط لوله از بستر خلیج فارس به عمان صادر شود که سبب تحکیم روابط دو کشور می‌شود.