کمیته 12 نفره مجلس و دولت افت شاخصهای بورس را بررسی می‌کند

عضو هیات رئیسه
کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از تشکیل کمیته 12 نفره مجلس و دولت برای بررسی
افت شاخصهای بورس خبر داد.

انور حبیب‌زاده
بوکانی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با اشاره به جلسه  وزیر امور اقتصادی و
دارایی و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: در این جلسه تصمیم گرفته شد که کمیته ای
مرکب از پنج نفر از کارشناسان وزارت امور اقتصادی و دارایی به همراه وزیر، پنج نفر
از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس و دو نفر دیگر از نمایندگان برای بررسی راهکارهای حل
این مشکل تشکیل شود که این کمیته هفته آینده نخستین جلسه خود را برگزار می‌کند.
وی گفت: نوسانات و افت شاخصهای بورس از حالت طبیعی خارج شده و اکنون به وضعیت
نگران‌کننده‌ای رسیده است.
نماینده مردم بوکان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به این که نوسان در شاخصهای بورس
در ابتدا روندی طبیعی را طی می‌کرد، تصریح کرد: افت شاخصها اکنون به وضعیتی
غیرطبیعی رسیده است که به نظر می‌رسد این روند نیز ادامه یابد.
حبیب‌زاده بوکانی، وضعیت کنونی کشور، شرایط پرونده انرژی هسته‌ای ایران و تصمیم به
بازگشت سیمان به سبد حمایتی را از عوامل تاثیر‌گذار در افت شاخصهای بورس عنوان کرد
و یادآور شد: ادامه این روند، جبران ضررهای وارد شده به مردم و سرمایه‌گذاران از
این طریق را بسیار سخت خواهد کرد و باید در این مورد هر چه زودتر چاره‌اندیشی شود.