کلیه شرکت‌ها ملزم به اطلاع‌رسانی همزمان به سهام‌داران شدند

بر
اساس بخشنامه سازمان بورس اوراق بهادار كليه شركت‌هاي پذيرفته شده در تابلوي بورس
مكلف به طراحي و راه‌اندازي سايت‌ اينترنتي براي اطلاع‌رساني به سهام‌داران شدند.

به
گزارش مديريت نظارت بر شركت‌ها حداکثر ظرف یک‌ماه از روز جاري، شرکت‌های
پذیرفته‌شده در بورس ملزم به اجرای موارد زیر می‌باشند:

الف)
جهت تسریع در امر اطلاع‌رسانی و افزایش دسترسی سهامداران و سرمایه‌گذاران به
اطلاعات مورد نیاز، نسبت به طراحی و ایجاد سایت اینترنتی اقدام كنند.

ب)
صورت‌های مالی، یادداشت‌های همراه و گزارش حسابرس و بازرس قانونی حداقل سه دورة
مالی اخیر، از طریق سایت اینترنتی شرکت، در اختیار استفاده‌کنندگان قرار دهند.


ج) بر اساس مواد 139 و 150 قانون تجارت در خصوص ارائة صورت‌های مالی
و گزارش حسابرس و بازرس شرکت به سهامداران قبل از برگزاری مجامع عمومی، حداقل 10
روز قبل از برگزاری مجامع عمومی سالیانه و مجامع عمومی فوق‌العاده، گزارش‌ها و
صورت‌های مالی، یادداشت‌های همراه و گزارش حسابرس و بازرس قانونی، روی سایت
اینترنتی شرکت قرار داده شود.

د)
صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای و اطلاعات ارسالی برای سازمان بورس، علاوه بر اعلام به
سازمان بورس، از طریق سایت اینترنتی شرکت، به اطلاع عموم رسانده شود.


مديريت نظارت بر شركت‌ها در پايان افزوده است كه بدیهی است هرگونه
اطلاعات مهم می‌بایست هم‌زمان با افشا در سایت اینترنتی شرکت به سازمان بورس اعلام
گردد و افشاء اطلاعات در سایت اینترنتی شرکت به منزلة اعلام به بورس نخواهد بود».