کشورهای صنعتی روزانه دو میلیون بشکه از ذخایر استراتژیک نفتی استفاده خواهند کرد

گرهارد شرودر صدر اعظم
آلمان گفت : سازمان بين المللي انرژي از كشورهاي صنعتي خواسته است به منظور كاهش
قيمت جهاني نفت ، طي ۳۰ روز آينده روزانه ۲ ميليون بشكه از ذخاير نفتي خود استفاده
كنند .

به گزارش خبرگزاري
فارس، بلومبرگ به نقل از شرودر افزود: چنين تصميمي براي كاهش قيمت جهاني نفت اتخاذ
شده است .
اين دومين بار طي تاريخ ۳۱ ساله سازمان بين المللي انرژي است كه اعضاي آن مجبور به
استفاده از ذخاير نفتي خود مي شوند . اعضاي اين سازمان در حال حاضر بيش از ۴/۱
ميليارد بشكه ذخاير نفتي در اختيار دارند . پيش از اين كشورهاي صنعتي طي سال ۱۹۹۱
ميلادي و در خلال جنگ خليج فارس مجبور به استفاده از ذخاير نفتي خود شده بودند .

گوندي گادسمان سخنگوي سازمان بين المللي انرژي در اين باره گفت: ما به كليه كشورهاي
عضو اين سازمان مشاوره مي دهيم .
روبرت ازر كارشناس ارشد موسسه تحقيقات انرژي كمبريج در اين باره گفت: پيش از وقوع
طوفان سهمگين كاترينا ، آمريكا با مشكلات پالايشگاهي متعددي روبرو بود و وقوع اين
طوفان نيز موجب وخامت بيشتر اوضاع در بازار جهاني نفت شد .
سازمان اطلاعات انرژي آمريكا نيز در تازه ترين گزارش خود اعلام كرد: طوفان كاترينا
موجب كاهش توليد نفت به ميزان ۷۷/۱ ميليون بشكه در روز در خليج مكزيك شده است. خليج
مكزيك بيش از ۵۰ درصد نفت وارداتي آمريكا را نيز دريافت مي كند كه از اين لحاظ نيز
ضربه شديدي به واردات نفتي اين كشور وارد شده است