کسری ترازتجاری امریکا به رقم سابقه 1/195 میلیارد دلار رسید

در اثر افزايش
واردات امريكا كسري تجاري اين كشور به رقم بي‌سابقه 1/195 ميليارد دلار رسيد.

به گزارش خبرگزاري
فارس به نقل از آسوشيتدپرس وزارت بازرگاني امريكا اعلام كرد با افزايش فاصله تراز
تجاري امريكا با كشورهايي مثل ژاپن و چين كسري تجاري امريكا در طي ماه‌هاي ژانويه
تا مارس سال 2005 به رقم بي‌سابقه 1/195 ميليارد دلار رسيد.
اين رقم در سه ماه قبل از آن 4/188 ميليارد دلار بود كه 6/3 درصد افزايش نشان
مي‌دهد.
براساس اين گزارش افزايش تقاضا براي كالاها و خدمات خارجي باعث افزايش كسري تجاري
امريكا در سال‌هاي اخير شده است.
چنانچه برخي از اقتصاددان‌ها پيش بيني مي‌كنند با تداوم افزايش تقاضا براي كالاها و
خدمات خارجي ميزان كسري تجاري امريكا همچنان افزايش خواهد يافت.